We respect your privacy.

Privacy: yes! Why then Cookies? Simply, because they help personalise our services for you, by

  • reducing necessary clicks
  • showing only what you want
  • offering only tailored advertising
  • helping us to finance a high quality free-of-charge precision weather service.

Click "Accept and continue" to accept all cookies, or click below, to change your cookie settings.
You can change or revoke your consent at any time. Further information.

Настойки
point+ Допълнителни опции на тази метеограма са налични в point+ Научете повече
meteoblue

Тази диаграма показва промените на метеорологичните условия в Инсбрук (Tirol, Австрия) за следващите 14 дни. Информацията включва минимални и максимални температури, сума и вероятност за валежи.

  • Отклоненията са оцветени в самата темпертурна графика. Колкото по-големи са отклоненията, толкова по-малка е точността на прогнозата. Плътната линия представя най-вероятната тендеция за развитие на метеорологичната обстановка.
  • Отклонението при валежите е обозначено с „Т”. В следващите 6-10 дни обикновенно е налична забележима несигурност в прогнозата.
  • Самата прогноза се изготвя на основата на обобщаващи модели. Използват се няколко модела с различни стартови параметри, с цел по-точно определяне на метеорологичната прогноза.