meteoblue

Сезонната климатична прогноза за района на Sankt Gallen показва средната месечна температура и аномалиите на валежите за следващите 6 месеца в горния панел. Прогнозата е регионална за райони от 100 км на 100 км или по-големи.

Сезонната прогноза предоставя климатични характеристики, като средни стойности или аномалии за цял месец. Аномалиите са отклонения от климатичните средни стойности. Така отрицателна температура и аномалия на валежите показват по-хладни и по-сухи от средните условия. Климатологичната информация позволява малко заключения за очакваното време. Да приемем един месец с положителна аномалия от +1 градус. Много малко вероятно е всеки час от този месец да е с 1 градус по-топъл. По-реалистичен сценарий е някои дни да са значително по-топли от средното, а други да са със средни стойности. Най-важното е, че може да има и няколко дни, които са по-студени или дори значително по-студени от средното, така че положителната аномалия изобщо не е гаранция, че няма да има например мраз.

Сезонна прогноза за времето за определен ден не е технически възможна: тя е статистически по-ненадеждна от климатичните средни стойности. Причината е, че ежедневните метеорологични условия са обект на по-големи колебания, повлияни от мезомащабни или микромащабни събития, а изходните фактори не могат да бъдат преценени достатъчно точно, така че дневните прогнози за времето стават статистически по-ненадеждни от климатичните средни стойности за 10-14 дни напред. Вероятно сте забелязали ненадеждността на 10-дневната прогноза за времето, а предвиждането на няколко месеца е несъмнено по-трудно.

За съжаление, и тези климатични прогнози могат да бъдат повече или по-малко надеждни. Ето защо прогнозата за 6 месеца, изчислена днес, може да се различава от сезонната прогноза, изчислена вчера.

За да разберем по-добре колко бързо се променя сезонната прогноза, нови прогнози (всъщност цяла съвкупност) се изчисляват всеки ден. Определяме средните стойности на всички прогнози, изчислени в рамките на десетдневен период, като даваме три периода с различен прогнозен период за последните 30 дни. Така най-актуалният период (0-10 дни) включва днешната прогноза и прогнозите от предишните 10 дни. Този най-нов прогнозен период се използва за изготвяне на картите за следващите три месеца в долните диаграми. Ако видите, че прогнозите на различните периоди са много различни и дори си противоречат, тогава има много малка надежда за прогнозиране на сезона за този период на промяна.

Има някои региони и ситуации, в които сезонните прогнози могат да бъдат доста точни. Най-известните примери са ситуациите с Ел Ниньо и Ла Ниня.

Сезонните прогнози, представени тук, се изчисляват от NOAA (Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания) и ECMWF (Европейски център за средносрочни прогнози за времето).