point+ Допълнителни опции на тази метеограма са налични в point+ Научете повече
meteoblue

Тази диаграма показва промените на метеорологичните условия в Неймеген (Provincie Gelderland, Холандия) за следващите 14 дни. Информацията включва минимални и максимални температури, сума и вероятност за валежи.

  • Отклоненията са оцветени в самата темпертурна графика. Колкото по-големи са отклоненията, толкова по-малка е точността на прогнозата. Плътната линия представя най-вероятната тендеция за развитие на метеорологичната обстановка.
  • Отклонението при валежите е обозначено с „Т”. В следващите 6-10 дни обикновенно е налична забележима несигурност в прогнозата.
  • Самата прогноза се изготвя на основата на обобщаващи модели. Използват се няколко модела с различни стартови параметри, с цел по-точно определяне на метеорологичната прогноза.