Демо достъп за Базел

Историческите метеорологични данни за Базел могат да бъдат свалени свободно, без ограничения.

Търсете имена на градове или други места с нашето търсене в горната част на страницата. Търсенето на локация приема също и координати за локации в морските или селските райони.

30 години почасови данни за времето с history+

Достъп до историческа информация за времето за Базел с history+. Предлага се в световен мащаб и независимо от метеорологичните станции. Изтеглете последователни почасови данни, без пропуски за Базел като CSV. Можете да тествате достъпа до данни за Базел безплатно.

Повече информация за history+

Datepicker

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

history+ локации (0/0)

Клиентите с history+ могат да видят активираните си локации тук. Достъпът остава активен в продължение на 1 година. Базел е достъпен за безплатна оценка.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

настройки

Histogram

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

настройки

Ширина на хистограмата

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Разпределение

Температура

Единици