history+ изисква изтегляне на данни за времето

Не сте влезли в системата. Ако вече сте закупили history+, моля влезте в системата .

30 години почасови данни за времето с history+

Достъп до историческа информация за времето за Calar Alto 37.22°N 2.68°O с history+. Предлага се в световен мащаб и независимо от метеорологичните станции. Изтеглете последователни почасови данни без пропуски за Calar Alto 37.22°N 2.68°O като CSV. Можете да тествате достъпа до данни за Базел безплатно.

Повече информация за history+


Историческият метеорологичен доклад е ограничен до последните 2 седмици за оценка.
За неограничен достъп, започващ през 1985 г., тази локация трябва да бъде активирана с history+.

Datepicker

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

history+ локации (0/0)

Клиентите с history+ могат да видят активираните си локации тук. Достъпът остава активен в продължение на 1 година. Базел е достъпен за безплатна оценка.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Настойки

Histogram

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

Настойки

Ширина на хистограмата

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Разпределение

Температура

Единици