-12 °C
6 км/час
16.2.
(°C)
-12°
-12°
-13°
-14°
-15°
-15°
-16°
(°C)
-16°
-17°
-17°
-18°
-19°
-19°
-20°
С
CСИ
CСИ
CСИ
СИ
СИ
ИСИ
(км/час)
5-13
4-12
3-11
2-10
1-9
2-7
2-5
(мм)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
4
0
0
0
0
2
5

Current satellite images for Едмънтън, Канада

Маркерът за локация е поставен върху Едмънтън.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.