-8 °C
26.1.
(°C)
-6°
-7°
-8°
-9°
-10°
-10°
-11°
(°C)
-10°
-11°
-12°
-13°
-14°
-14°
-15°
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
(км/час)
4-10
4-9
4-9
4-9
4-10
4-11
5-11

Current satellite images for Едмънтън, Канада

Маркерът за локация е поставен върху Едмънтън.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.