-1 °C
7 км/час
21.1.
(°C)
-0°
-1°
-2°
-2°
-2°
-2°
(°C)
-3°
-3°
-4°
-5°
-5°
-5°
-5°
СЗ
ССЗ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
(км/час)
3-19
1-10
2-9
4-9
4-9
4-9
3-9

Current satellite images for Машхад, Иран

Маркерът за локация е поставен върху Машхад.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.
Всички права запазени 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Всички права запазени 2020 meteoblue