23 °C
33 км/час
22.2.
(°C)
25°
24°
23°
22°
20°
20°
19°
(°C)
25°
23°
22°
21°
19°
18°
17°
ИСИ
ИСИ
ИСИ
И
И
И
И
(км/час)
15-37
14-36
14-39
14-40
14-42
15-44
15-40
(мм)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
10
0
0
0

Current satellite images for Сан Хосе, Коста Рика

Маркерът за локация е поставен върху Сан Хосе.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.