13 °C
18 км/час
27.1.
(°C)
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
(°C)
10°
10°
10°
10°
11°
11°
11°
С
С
С
CСИ
CСИ
CСИ
CСИ
(км/час)
14-30
13-27
12-24
11-23
9-22
8-20
8-20

Current satellite images for Хонконг, Хонконг

Маркерът за локация е поставен върху Хонконг.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.