18 °C
5 км/час
28.2.
(°C)
19°
18°
18°
18°
18°
18°
19°
(°C)
17°
16°
16°
16°
16°
17°
17°
И
ИСИ
ИСИ
ИСИ
И
И
И
(км/час)
19-37
18-36
17-38
15-38
15-33
14-32
15-31
(мм)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
11
11
12
11
12

Current satellite images for Хонконг, Хонконг

Маркерът за локация е поставен върху Хонконг.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.