-4 °C
Без Наблюдение
28.2.
(°C)
-4°
-5°
-5°
-5°
-5°
-5°
-6°
(°C)
-12°
-13°
-12°
-12°
-13°
-13°
-13°
ЗСЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
(км/час)
24-66
26-67
24-64
23-60
24-61
23-61
22-61
(мм)
0
1
1
0
0
0
0
(%)
16
63
64
49
42
43
28

Current satellite images for 46.72°С 12.28°И

  • Валежи:
  • <1 мм
  • 1-2 мм
  • 2-5 мм
  • >5 мм

Маркерът за локация е поставен върху 46.72°С 12.28°И.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.
Валежите се калкулират на база информация от радари и сателити. Нощните валежи калкулирани от сателити са с по-ниска прецизност от калкулираните дневни валежи. Оранжевите линии маркират локациите, на които са засечени светкавици (над Европа).
Всички права запазени 2020 EUMETSAT / meteoblue. Данни за светкавици, предоставени от nowcast.