-7 °C
10 км/час
18.1.
(°C)
-7°
-7°
-7°
-7°
-6°
-6°
-6°
(°C)
-15°
-14°
-14°
-14°
-13°
-12°
-12°
С
С
С
С
CСИ
CСИ
CСИ
(км/час)
23-31
21-31
19-32
19-29
18-27
14-25
13-23

Current satellite images for 46.93°С 11.48°И

  • Валежи:
  • <1 мм
  • 1-2 мм
  • 2-5 мм
  • >5 мм

Маркерът за локация е поставен върху 46.93°С 11.48°И.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.
Валежите се калкулират на база информация от радари и сателити. Нощните валежи калкулирани от сателити са с по-ниска прецизност от калкулираните дневни валежи. Оранжевите линии маркират локациите, на които са засечени светкавици (над Европа).
Всички права запазени 2020 EUMETSAT / meteoblue. Данни за светкавици, предоставени от nowcast.