11 °C
2 км/час
26.9.
(°C)
10°
(°C)
ЗСЗ
СЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
(км/час)
17-35
18-36
18-37
17-37
17-37
17-39
18-41
(мм)
1
1
1
0
0
0
0
(%)
44
49
40
32
20
14
8

Актуални сателитни изображения за Fort Saskatchewan , Канада

Маркерът за локация е поставен върху Fort Saskatchewan.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.