15 °C
24 км/час
30.10.
(°C)
17°
17°
15°
14°
13°
12°
12°
(°C)
14°
13°
12°
11°
10°
10°
ИСИ
ИСИ
ИСИ
ИСИ
И
И
И
(км/час)
16-28
17-32
18-35
17-35
17-34
17-34
17-36
(мм)
1
0
0
0
0
0
0
(%)
69
36
37
48
38
38
49

Актуални сателитни изображения за Goulburn , Австралия

Маркерът за локация е поставен върху Goulburn.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.