8 °C
17 км/час
27.10.
(°C)
(°C)
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
ЮИ
(км/час)
15-37
15-31
14-29
13-28
12-30
13-28
14-29
(мм)
0
0
0
0
1
1
1
(%)
46
45
44
44
64
64
64

Актуални сателитни изображения за Goulburn , Австралия

Маркерът за локация е поставен върху Goulburn.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.