17 °C
10 км/час
26.5.
(°C)
15°
16°
17°
17°
18°
18°
18°
(°C)
14°
15°
15°
16°
16°
16°
16°
Ю
Ю
ЮЮИ
ЮЮИ
ЮЮИ
ЮЮИ
ЮЮИ
(км/час)
13-25
14-26
15-28
16-29
17-30
17-29
17-31
(мм)
0
0
1
0
0
0
0
(%)
54
54
65
42
43
43
43

Актуални сателитни изображения за Hurstville , Австралия

Маркерът за локация е поставен върху Hurstville.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.