3 °C
29 км/час
28.2.
(°C)
(°C)
-3°
-2°
-1°
-1°
-1°
-0°
-0°
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
ЗСЗ
СЗ
(км/час)
7-17
7-18
8-19
11-22
15-28
17-29
19-32
(мм)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
1
1
1
1
2
2
2

Current satellite images for Sendai, Япония

Маркерът за локация е поставен върху Sendai.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.