21 °C
28 км/час
18.9.
(°C)
21°
20°
21°
20°
20°
20°
20°
(°C)
20°
20°
20°
20°
20°
20°
20°
ИЮИ
ИЮИ
ИЮИ
ИЮИ
ИЮИ
ЮИ
ЮИ
(км/час)
14-27
13-25
11-22
10-21
10-20
9-19
8-19
(мм)
0
0
0
0
0
0
1
(%)
15
15
15
15
26
27
44

Актуални сателитни изображения за Southport , Австралия

Маркерът за локация е поставен върху Southport.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.