Try our new interactive map tool and help us improving it!
Картата се зарежда
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map
legend
събота
-
-
15:00
21:00
неделя
03:00
09:00
15:00
21:00
понеделник
03:00
09:00
15:00
21:00
вторник
03:00
09:00
15:00
21:00
сряда
03:00
09:00
15:00
21:00
четвъртък
03:00
09:00
15:00
21:00

Използваме следните цветови кодове за предупреждения за вятър:

  • Жълто: Пориви над 65 км/час
  • Оранжево: Пориви над 90 км/час
  • Червено: Пориви над 115 км/час.
Използваме следните цветови кодове за предупреждения за валежи:
  • Жълто: Повече от 1 мм валежи за 1 час
  • Оранжево: Повече от 2 мм валежи за 1 час
  • Червено: Повече от 5 мм валежи за 1 час
  • Зоните, оцветени в светлосиньо, показват температури под 0°C, така че там може да се очаква мраз.