Try our new interactive map tool and help us improving it!
Картата се зарежда
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map
legend
вторник
-
-
-
-
-
17:00
20:00
23:00
сряда
02:00
05:00
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
четвъртък
02:00
05:00
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
петък
02:00
05:00
08:00
11:00
14:00
-
-
-

Картите за вятър представят скоростта на вятъра за последните 180 минути за височина 10 метра над земната повърхност.

Градове в района