Nástroje pro analýzu klimatu

Zjistěte, o kolik se oteplí ve vašem městě, pomocí našeho nástroje pro hodnocení klimatických rizik založeného na oficiálních údajích IPCC.

V posledních týdnech zasáhly velké části Evropy silné vlny veder. Vědci se navíc shodují, že probíhající antropogenní změna klimatu tento problém ještě zhoršuje. Vyvstává tak otázka, jak se budou teploty v blízké (i vzdálenější) budoucnosti zvyšovat a jak se změní klima do konce 21. století.

Abychom tento vývoj lépe pochopili, vyvinuli jsme Klimatickou předpověď, nástroj pro předpověď klimatu založený na výsledcích plynoucích ze zpráv IPCC.

Naše Klimatická předpověď je k dispozici pro čtyři "emisní scénáře", nazývané také "reprezentativní koncentrační cesty" (RCP). RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5 jsou standardní scénáře, přičemž RCP2.6 je nejoptimističtější a RCP8.5 je nejvíce alarmující. Vědci se však shodují, že za současného vývoje leží nejpravděpodobnější emisní scénář mezi RCP6.0 a RCP8.5.

Obrázek ukazuje teploty vzduchu (°C) pro tyto čtyři emisní scénáře a čtyři časová období: (1979 - 2019), 2020 - 2049, 2045 - 2074 a 2070 - 2099. Variabilita v krabicových grafech (boxplotech) každého diagramu představuje meziroční variabilitu (pravděpodobné rozdíly mezi jednotlivými roky) v rámci zvoleného časového období a označuje typické a extrémní roky. V blízké budoucnosti bude průměrná roční teplota vzduchu pro všechny čtyři emisní scénáře téměř stejná. Ke konci století jsou však průměrné teploty vzduchu ve scénáři RCP8.5 přibližně o 2 stupně Celsia vyšší než ve scénáři RCP2.6.

Tato analýza je k dispozici i pro další parametry, jako jsou mrazové dny, ledové dny, tropické noci, letní dny, dny s vedry, průměrné množství srážek, přívalové srážky a mnoho dalších. Tyto parametry je možné analyzovat na roční nebo dokonce na měsíční bázi.

Tento nástroj je součástí našeho předplatného history+, které rovněž poskytuje přístup k historickým datům a mnoha nástrojům pro analýzu dat z různých zdrojů, jako je hodnocení rizik, srovnání let nebo větrné růžice. V případě Basileje, si můžete naše rozhraní history+ a předpovědi klimatu vyzkoušet zdarma.

Nabízíme také řešení předpovědí klimatu na míru, například mapy teplotních anomálií pro podrobnější vhled.

Kromě toho máme na našich webových stránkách také některé klimatické funkce, které analyzují vývoj klimatu na základě konzistentních historických časových řad:

  • Klimatické diagramy: meteoblue klimatické diagramy jsou založeny na 30 letech hodinových simulací modelů počasí a jsou k dispozici pro každé místo na Zemi. Ukazují typické klimatické vzorce a očekávané podmínky (teplota, srážky, sluneční svit a vítr).
  • Diagramy klimatických změn: Tyto diagramy ukazují vývoj různých meteorologických parametrů, jako je teplota a srážky, a jejich vývoj za posledních 30 let.

Co lze s těmito údaji dělat? Zde je několik aplikací:

  1. Výpočet potřeby tepla nebo chladu pro budovy.
  2. Odhad rizika sucha u letních plodin (a potřeby zavlažování).
  3. Odhad změny průtoku vody mezi zimou a létem.

a mnoho dalších.

Jsme si jisti, že naše klimatické nástroje pomohou lépe pochopit, jak se klima vyvíjelo v posledních letech a jak se může vyvíjet v budoucnu.

Napsát komentář

Potřebujete mít meteoblue účet, abyste mohli komentovat články
Zpět nahoru