meteoblue podporuje SmartAgriHubs

Od roku 2018 je meteoblue součástí projektu EU SmartAgriHubs, zaměřeného na digitální transformaci evropského zemědělsko-potravinářského sektoru. Závěrečná akce se konala v portugalském Lisabonu na konci září 2022.

V rámci projektu EU SmartAgriHubs byla vybudována síť digitálních inovačních center s cílem pokročit v digitální transformaci evropského zemědělsko-potravinářského sektoru pod vedením Wageningenské univerzity. Síť SmartAgriHubs, která začala v roce 2018 s více než 100 partnery, má dnes více než 300 hubů.

Závěrečná akce projektu se konala 26. až 28. září v Lisabonu. První den se sešli členové projektu, druhý a třetí den byly koncipovány jako "Synergy Days" mezi SmartAgriHubs a souvisejícími projekty EU. Stejný formát byl použit již na začátku projektu. To rychle vedlo k intenzivnímu navazování kontaktů a úspěšným projektům, např. využití standardních služeb meteoblue v novém produktu - platformě pro inovativní technologie pro zemědělský průmysl. Tyto služby byly následně rozšířeny o "virtuální meteorologickou stanici" a společně představeny zemědělcům. Naopak naše data o počasí s nejvyšší přesností jsou průběžně ukládána a vytvářejí časovou řadu historických údajů o počasí bez nutnosti instalace fyzické meteorologické stanice.

Během projektu byly místo osobních setkání organizovány hackathony kvůli pandemii Covid-19. Společnost meteoblue poskytla projektu SmartAgriHub v Lotyšsku poradenství, data a diagramy. Realizátoři projektu zjistili, že automatizované služby meteoblue, jako je vyhodnocování klimatických rizik a rizika počasí pro plodiny, se snadno integrují, a viděli několik různých případů využití našich dat pro nové inovativní aplikace v zemědělství.

Závěrečná akce umožnila partnerům projektu SmartAgriHubs sdílet aktuální výsledky a najít budoucí příležitosti. O replikaci projektu SmartAgriHubs projevily zájem africké země, Světová banka a další země a organizace, mezi nimiž je i meteoblue.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tak inovativnímu projektu EU, a těšíme se na další spolupráci na vědeckých projektech.

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 818182.

Napsát komentář

Potřebujete mít meteoblue účet, abyste mohli komentovat články
Zpět nahoru