-8 °C
9 km/h
19. 1.
(°C)
-10°
-9°
-8°
-7°
-7°
-7°
-7°
(°C)
-15°
-15°
-14°
-14°
-15°
-15°
-15°
S
S
S
S
S
S
S
(km/h)
11-27
12-27
14-28
18-29
22-30
23-30
24-33

Current satellite images for 46.93°S 11.48°V

  • Srážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umístěna na 46.93°S 11.48°V.

Animace zobrazuje oblačnost pozorovanou satelitem. Vysoké oblaka a oblaka s vertikálním rozvojem jsou zobrazeny na bílo, nízké oblaka a mlha na šedo. Tato mapa používá infračervenou satelitní telemetrii pro výpočet teploty oblaků. Nízké mraky a mlha jsou obtížně rozeznatelné od pozemních teplot a mohou být proto nepřesné.
Srážky jsou odhadované na základě radaru a satelitů. V noci jsou odhady srážek ze satelitů méně přesné než během dne. Oranžové křížky označují místa, kde byl zaznamenán blesk (za Evropa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o blescích poskytuje nowcast.