Demo přístup pro Basilej

Historická data o počasí pro Basilej mohou být stažena bezplatně a bez jakýchkoli omezení.

Vyhledejte názvy míst nebo jiné polohy pomocí vyhledávacího nástroje na začátku stránky. Hledání polohy rovněž akceptuje souřadnice pro polohy na moři nebo v přírodě.

>40-letá hodinová data o počasí s history+

Získejte přístup k historickým informacím o počasí pro Basilej s history+. Dostupné celosvětově, nezávisle na meteorologických stanicích. Stáhněte si konzistentní hodinová data bez výpadků pro Basilej jako CSV. Vyzkoušejte přístup k datům pro Basilej zdarma.

Více informací o history+


Historická zpráva o počasí je pro vyhodnocení omezena na poslední 2 týdny.
Pro neomezený přístup začínající od roku 1979 musí být tato poloha aktivována přes history+.

Výběr data

Všechny hodnoty v časovém rozmezí jsou agregovány a zobrazeny. Můžete snadno porovnávat různá roční období nebo vytvářet grafy s vysokým rozlišením s více než 40 lety dat.

polohy history+ (0/0)
Zákazníci mohou s history+ vidět své aktivní polohy zde. Přístup zůstává aktivní na 1 rok. Pro bezplatné vyhodnocení je k dispozici Basilej.

Místo

Vaše aktivovaná místa jsou uvedena zde. Kliknutím na název můžete přepnout na jiné umístění nebo zaškrtnutím políčka porovnat data s aktuálním umístěním.

Nastavení

Histogram

Tento histogram zobrazuje výskyt hodnot nebo tříd hodnot v daném časovém rozmezí.

Teplota & Tlak

Srážky

Vítr

Záření

Nastavení

Šíře histogramu

Klasifikace hodnot. Rozlišení hodnot 5 kategorizuje data v krocích po 5 hodnotách: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Rozložení

Teplota

Jednotky

Zpět nahoru