The meteoblue climate diagrams are based on 30 years of hourly weather model simulations and available for every place on Earth. They give good indications of typical climate patterns and expected conditions (temperature, precipitation, sunshine and wind). The simulated weather data have a spatial resolution of approximately 30 km and may not reproduce all local weather effects, such as thunderstorms, local winds, or tornadoes, and local differences as they occur in urban, mountainous, or coastal areas.

Můžete prozkoumat podnebí pro jakékoli místo, jako například Amazonský prales, Západoafrické savany, Saharskou poušť, Sibiřskou tundru nebo Himaláje.

30 let hodinových historických dat o počasí pro Mombasa může být zakoupených prostřednictvím historie+. Stáhněte si faktory, jako je teplota, vítr, oblačnost a srážky, jako CSV pro jakékoliv místo na Zemi. Data o počasí za poslední 2 týdny pro Mombasa jsou dostupná na bezplatné vyhodnocení zde.

Průměrné teploty a úhrn srážek

"Průměrné denní maximum" (plná červená čára) zobrazuje maximální teplotu průměrného dne v každém měsíci pro Mombasa. A naopak, "průměrné denní minimum" (plná modrá čára) zobrazuje průměrnou minimální teplotu. Horké dny a studené noci (přerušovaná červená a modrá čára) ukazují průměr nejteplejších dnů a nejchladnějších nocí v každém měsíci za posledních 30 let. Pokud plánujete dovolenou, můžete očekávat tyto průměrné teploty a adekvátně se připravit na teplejší nebo chladnější dny. Rychlost větru není automaticky zobrazena, ale může být nastavena dole na grafu.

Graf srážek je užitečný při přípravě na sezónní jevy, jako například období monzunů v Indii nebo období dešťů v Africe. Měsíční úhrny nad 150 mm většinou indikují převážně vlhký a pod 30 mm převážně suchý měsíc. Poznámka: Simulované množství srážek v tropických oblastech a komplexních terénech může být nižší než naměřené místní hodnoty.

Oblačné, slunečné a deštivé dny

Graf zobrazuje počet slunečních, polooblačných, zamračených a deštivých dnů v měsíci. Dny s menším než 20% výskytem oblaků jsou považovány za slunečné, s 20-80 % výskytem oblaků za poloblačné a s více než 80 % výskytem za zataženo. Zatímco Reykjavík na Islandu má většinou oblačné dny, Sossusvlei v Namibijské poušti je jedno z nejslunečnějších míst na zemi.

Poznámka: V tropických oblastech jako například v Malajsii nebo Indonésii může být počet deštivých dnů nadhodnocený faktorem až do hodnoty 2.

Nejvyšší teploty

Diagram nejvyšší teploty pro Mombasa zobrazuje, kolik dní v měsíci dosáhne určitou teplotu. Dubaj, jedno z nejteplejších měst na Zemi, nemá v červenci téměř žádné dny s teplotou pod 40°C. Můžete také vidět studené zimy v Moskvě, během nichž nejvyšší teplota v některých dnech nepřekročí ani jen -10°C.

Množství srážek

Diagram srážek pro Mombasa zobrazuje počet dní v měsíci, ve kterých spadne jisté množství srážek. V tropických a monzunových oblastech může být toto množství podhodnoceno.

Rychlost větru

Diagram pro Mombasa ukazuje dny v měsíci, během kterých vítr dosahuje určitou rychlost. Zajímavým příkladem je Tibetská plošina, kde monzun vytváří stále silné větry od prosince do dubna a klidné větry od června do října.

Jednotky rychlost větru mohou být změněny v předvolbách (vpravo nahoře).

Větrná růžice

Větrná růžice pro Mombasa zobrazuje počet hodin v roce, kdy vítr fouká z určitého směru. Například JZ: Vítr fouká z jihozápadu (JZ) na severovýchod (SV). Cape Horn, nejjižnější suchozemský výběžek Jižní Ameriky, má charakteristické silné západní větry, které způsobují obtíže při plavbě z východu na západ hlavně plachetnicím.

Obecné informace

Od roku 2007 archivuje portál meteoblue údaje z modelů počasí. V 2014 jsme začali počítat modely počasí s historickými daty od roku 1985 po současnost a vytvořili jsme pokračující 30-letou historii hodinových údajů o počasí. Klimatické diagramy jsou první kolekcí simulovaných klimatických dat vytvořených pro veřejnost na internetu. Naše historie počasí pokrývá jakékoliv místo na Zemi v jakýkoliv čas, bez ohledu na dostupnost meteorologických stanic.

The data is derived from our global NEMS weather model at approximately 30km resolution and cannot reproduce detail local weather effects, such as heat islands, cold air flows, thunderstorms or tornadoes. For locations and events which require very high precision (such as energy generation, insurance, town planning, etc.), we offer high resolution simulations with hourly data through point+, history+ and our API.

Licence

Tato data mohou být použity v rámci licence Creative Commons "Atributy + Nekomerční (BY-NC)". Jakékoliv komerční použití je protiprávní.