People Indoor Bias (Tendence lidí zůstávat doma) představuje celkovou předpověď chování lidí ve vztahu k jejich tendenci zůstat uvnitř budov (červená) nebo venku (zelená). Vzhledem k tomu, že většina infekcí COVID-19 (SARS-CoV-2) probíhá uvnitř, přispívá People Indoor Bias k vysvětlení míry infekcí v regionálním i globálním měřítku.

Mapa tendence lidí zůstávat doma (People Indoor Bias) graficky ilustruje předpoklad, že určité meteorologické podmínky obecně vedou k tomu, že lidé zůstávají hlavně v uzavřených vnitřních prostorech, zatímco jiné meteorologické podmínky způsobují, že lidé tráví čas převážně venku. Indikátor Tendence lidí zůstávat doma dokáže vysvětlit z 50% - 80%, proč lidé zůstávají v interiéru nebo jdou ven. Tyto informace byly prokázány ve studii korelující údaje o počasí s údaji o parcích od Google z 5 velkých měst ve 2 klimatických pásmech za 8 měsíců roku 2020, jak je znázorněno níže:

Obrázek 1: Bodový graf indexu Google Park Index a People Indoor Bias.
Obrázek 2: Přesnost ukazatele People Indoor Bias při vysvětlování zpráv Google o mobilitě obyvatelstva (údaje o parcích)

K většině případů přenosu onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) dochází uvnitř. Při nepříjemném počasí (oranžová nebo červená) mají lidé tendenci se shromažďovat a zůstat většinou uvnitř, kde je omezená cirkulace vzduchu, a tím se zvyšuje celková míra infekce COVID-19. Na druhou stranu, pokud je počasí mírné (zelená), lidé mají tendenci trávit svůj volný čas venku, kde je nižší riziko infekce, což vede k nižší míře infekce. People Indoor Bias tak poskytuje další zdroj dat pro odhad budoucího rizika infekce COVID-19 ve velkém měřítku. Všimněte si, že na rozdíl od jiných map od meteoblue účelem prezentace People Indoor Bias není pomoci jednotlivým uživatelům rozhodovat o jejich každodenním životě. Vysvětluje chování lidí ve vztahu k počasí a jeho potenciální vliv na riziko infekce COVID-19 (SARS-CoV-2).

Prakticky vysoká tendence lidí zůstávat uvnitř naznačuje, že většina lidí v dané oblasti pravděpodobně zůstane po většinu dne v budovách, a proto se zvýší pravděpodobnost blízkého setkání s dalšími lidmi. Naopak nízká tendence lidí zůstávat uvnitř naznačuje, že lidé v určité oblasti budou pravděpodobně trávit většinu svého volného času venku, a proto se pravděpodobnost blízkého setkání s ostatními lidmi sníží. People Indoor Bias však nemůže vysvětlit a nevysvětluje rozdíly v kultuře (městská vs. venkovská), městské architektuře (velká nákupní centra vs. malé pěší zóny) nebo chování v různých skupinách (rodiny, sportovní týmy, pracovní síla). Představuje pouze sklon chování lidí k delšímu pobytu uvnitř nebo venku.

People Indoor Bias byl v současné době validován pro mírné kontinentální a přímořské podnebí. Rozšiřujeme ověřování do dalších klimatických zón a v budoucnu můžeme upravit tento ukazatel tak, aby lépe vyhovoval i dalším klimatickým zónám.

Chtěli byste zobrazit tuto mapu na svých webových stránkách? Navštivte naši stránku widgetu mapy a řiďte se pokyny pro implementaci widgetu.

Prohlášení:
Ukazatel People Indoor Bias (Tendence lidí zůstávat uvnitř) popisuje chování velkých skupin lidí, a proto nejde o osobní plánovací nástroj k vyhnutí se infekci COVID-19 (SARS-CoV-2). meteoblue proto nenese žádnou zodpovědnost za případnou nákazu jednotlivců onemocněním COVID-19 (SARS-CoV-2).