meteoblue

Sezónní klimatická předpověď pro region Avignonet-Lauragais zobrazuje průměrné měsíční teplotní a srážkové anomálie na následujících 6 měsíců v horním panelu. Předpověď je regionální pro oblasti o rozloze 100 km krát 100 km nebo větší.

Sezónní předpověď poskytuje klimatické charakteristiky, jako jsou průměrné hodnoty nebo anomálie na celý měsíc. Anomálie jsou odchylky od klimatologických průměru. Čili, negativní teplotní a srážkové anomálie indikuje chladnější a sucšší podmínky než je průměr. Z klimatologických informací lze vyvést jen slabý úsudek toho, jaké počasí lze očekávat. Předpokládejme, že měsíc má pozitivní anomálii +1 stupeň. Je velmi nepravděpodobné, že každá hodina tohoto měsíce bude o 1 stupeň teplejší. Realističtějším scénářem je, že některé dny budou významně teplejší než průměr, zatímco jiné budou průměrné. Nejdůležitější však je, že mohou nastat dny, které jsou chladnější nebo významně chladnější než průměr, takže pozitivní anomálie není vůbec zárukou, že nemůže například nastat mráz.

Sezónní meteorologická předpověď na konkrétní den není technicky možná: je statisticky nespolehlivější než klimatický průměr. Je to z toho důvodu, že denní počasí je předmětem větších výkyvů ovlivněných mezo nebo mikroklimatickými událostmi a výchozí faktory nelze změřit dostatečně přesně, takže denní předpovědi počasí se stávají statisticky nespolehlivějšími než klimatický průměr na 10-14 dní dopředu. Pravděpodobně jste si všimlinespolehlivost10denní předpovědi počasí a předpověď na několik měsíců je samozřejmě mnohem náročnější.

Bohužel i tyto klimatologické předpovědi mohou být více či méně spolehlivé. Proto předpověď na 6 měsíců vypočtená dnes může být odlišná od sezónní předpovědi vypočtené včera.

Abyste lépe pochopili to, jak rychle se sezónní předpovědi mění, tak nové předpovědi (vlastně celá skupina) se počítají každý den. Ze všech předpovědí vypočtených za období deseti dnů uděláme průměr, a určíme tři věkové období různé predovede za posledních 30 dní. Nejaktuálnější období (0-10 dní) tedy obsahuje dnešní předpověď a předpovědi z posledních 10 dnů. Toto pro předpověď nejnovší období je použito na návrh map pro následující období ve spodních diagramech. Pokud spatříte, že předpovědi různého věku se velmi liší a dokonce si rozporují, pak je jen malá naděje na předpovídání sezóny na dané období.

Existují regiony a situace, kde sezónní předpovědi dokáží být vcelku přesné. Nejznámější příklady jsou situace El Niño a La Niña.

Sezónní předpovědi zde prezentovány vypočítali NOAA a ECMWF.