26 °C
14/7
(°C)
26°
26°
26°
25°
25°
26°
28°
(°C)
32°
31°
31°
31°
31°
31°
33°
ΝΔ
ΝΔ
ΔΝΔ
ΔΝΔ
ΔΝΔ
ΔΝΔ
ΔΝΔ
(χλμ / ω)
4-11
4-6
4-11
4-11
4-10
4-11
4-10
(χιλιοστά)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
9
9
9
9
9
0
0

Current satellite images for Χουέ, Βιετνάμ

Η ένδειξη τοποθεσίας τοποθετείται στο Χουέ.

Αυτή η κινούμενη εικόνα δείχνει την νεφοκάλυψη όπως παρατηρήθηκε από το δορυφόρο. Τα υψηλά νέφη και αυτά με κατακόρυφη ανάπτυξη εμφανίζονται λευκά, τα χαμηλά νέφη και η ομίχλη με γκρι χρώμα. Αυτός ο χάρτης χρησιμοποιεί υπέρυθρη δορυφορική τηλεμετρία για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας των νεφών. Τα χαμηλά νέφη και η ομίχλη είναι δύσκολο να διακριθούν από τη θερμοκρασία εδάφους και πιθανόν να είναι ανακριβή.