-4 °C
19/1
(°C)
-3°
-3°
-3°
-4°
-3°
-3°
-2°
(°C)
-7°
-7°
-8°
-9°
-8°
-8°
-7°
Δ
Α
Α
Α
ΑΒΑ
ΑΒΑ
ΑΒΑ
(χλμ / ω)
6-37
5-31
12-25
12-36
10-37
11-39
10-41
(χιλιοστά)
0
0
0
0
0
0
1
(%)
27
21
21
22
28
35
66

Current satellite images for 39.3°Β 44.4°Α

Η ένδειξη τοποθεσίας τοποθετείται στο 39.3°Β 44.4°Α. [Περισσότερο]

The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.

Πνευματική ιδιοκτησία 2021 EUMETSAT / meteoblue. / Πνευματική ιδιοκτησία 2021 meteoblue