Το People Indoor Bias αντιπροσωπεύει τη συνολική πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ανθρώπων όσον αφορά την τάση τους να παραμείνουν μέσα (κόκκινο) ή έξω (πράσινο). Δεδομένου ότι οι περισσότερες λοιμώξεις COVID-19 (SARS-CoV-2) σημειώνονται μέσα (στο εσωτερικό κτιρίων), το People Indoor Bias συμβάλλει στην εξήγηση των ρυθμών μόλυνσης σε περιφερειακό έως παγκόσμιο επίπεδο.

Το People Indoor Bias Map περιγράφει παραστατικά την υπόθεση ότι ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους να παραμένουν μέσα σε κλειστούς χώρους, ενώ άλλες μετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους να περνούν περισσότερο χρόνο έξω σε υπαίθριους χώρους. Το People Indoor Bias μπορεί να εξηγήσει κατά 50% - 80% τη συμπεριφορά των ανθρώπων σχετικά με το μέσα και το έξω. Αυτό έχει αποδειχθεί σε μια μελέτη που συσχέτισε τα μετεωρολογικά δεδομένα με τα Google Parks δεδομένα από 5 μεγάλες πόλεις σε 2 κλιματικές ζώνες σε μια περίοδο 8 μηνών το 2020, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 1: Διάγραμμα Διασποράς από το Google Park Index και από το People Indoor Bias.
Σχήμα 2: Ακρίβεια του People Indoor Bias στην επεξήγηση των Google Reports σχετικά με την κινητικότητα της κοινότητας (Park Δεδομένα)

Οι περισσότερες περιπτώσεις COVID-19 (SARS-CoV-2) διασποράς συμβαίνουν εντός κτιρίων. Κατά τη διάρκεια μη ευχάριστων καιρικών συνθηκών (πορτοκαλί ή κόκκινο), οι άνθρωποι έχουν την τάση να παραμένουν κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, όπου η κυκλοφορία του αέρα είναι περιορισμένη και, κατά συνέπεια, αυξάνονται τα συνολικά ποσοστά COVID-19 μόλυνσης. Από την άλλη, εάν ο καιρός είναι μέτριος ή καλός (πράσινο), οι άνθρωποι έχουν την τάση να περνούν περισσότερο χρόνο σε υπαίθριους χώρους όπου το ρίσκο μόλυνσης και διασποράς είναι μικρότερο, άρα μικρότερα είναι και τα ποσοστά μόλυνσης και διασποράς. Ως εκ τούτου, το People Indoor Bias παρέχει μια επιπρόσθετη πηγή δεδομένων για τις προβλέψεις μελλοντικών ρίσκων COVID-19 μόλυνσης και διασποράς σε μεγάλες κλίμακες. Να σημειωθεί πως αντίθετα με άλλους χάρτες από το meteoblue, ο σκοπός της People Indoor Bias παρουσίασης δεν είναι να βοηθήσει μεμονωμένα τους χρήστες να παίρνουν αποφάσεις στην καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά σχετικά με τον καιρό και τη δυνητική επιρροή των καιρικών συνθηκών σε θέματα που αφορούν το COVID-19 (SARS-CoV-2) ρίσκο μόλυνσης και διασποράς.

Πρακτικά, οι υψηλοί People Indoor Bias δείκτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε μια περιοχή είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους τις περισσότερες ώρες της ημέρας, άρα αυξάνεται και η πιθανότητα να συναντήσουν κι άλλα άτομα και να δημιουργηθούν φαινόμενα συγχρωτισμού σε εσωτερικούς χώρους. Αντιστρόφως, οι χαμηλοί People Indoor Bias δείκτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι σε μια περιοχή είναι πολύ πιθανό να περάσουν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους, άρα μειώνεται η πιθανότητα να συναντήσουν άλλα άτομα σε εσωτερικούς χώρους, οπότε μειώνονται τα φαινόμενα συγχρωτισμού σε εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο, το People Indoor Bias δε μπορεί και δεν εξηγεί τις πολιτισμικές διαφορές (αστική κουλτούρα Vs αγροτική κουλτούρα), τις διαφορές στην αστική αρχιτεκτονική (μεγάλα εμπορικά κέντρα Vs μικρά μαγαζάκια σε πεζόδρομο), ή τις διαφορές στη συμπεριφορά σε διαφορετικές ομάδες (οικογένειες, αθλητικές ομάδες, εργατικό δυναμικό). Απλά αντιπροσωπεύει μια τάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σχετικά με μεγαλύτερη παραμονή σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους.

Το People Indoor Bias έχει τεκμηριωθεί επί του παρόντος για εύκρατο ηπειρωτικό και θαλάσσιο κλίμα. Επεκτείνουμε την τεκμηρίωση και σε άλλες κλιματικές ζώνες και ενδέχεται να προσαρμόσουμε μελλοντικά το Bias ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα και σε άλλες κλιματικές ζώνες.

Θα ήθελες να προσθέσεις αυτόν τον χάρτη στον ιστότοπό σου; Επισκέψου τη σελίδα με το widget χάρτη και ακολούθησε τις οδηγίες για την εφαρμογή του widget.

Αποποίηση ευθυνών:
Το People Indoor Bias περιγράφει τη συμπεριφορά μεγάλων ομάδων ατόμων και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί εργαλείο προσωπικού σχεδιασμού για αποφυγή COVID-19 (SARS-CoV-2) μολύνσεων. Επομένως, το meteoblue δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε άτομο κολλήσει και/ή διασπείρει τον COVID-19 (SARS-CoV-2).