Μπάφαλο › North: I- at Interchange (Church Street)

Μπάφαλο

Μπάφαλο › North: I- at Interchange (Niagara Street)

Μπάφαλο

Μπάφαλο: NY at Oak Street

Μπάφαλο

Μπάφαλο › North: I- at Interchange (Route Skyway)

Μπάφαλο

Μπάφαλο › North: I- at Hudson Street Pedestrian Bridge

Μπάφαλο

Μπάφαλο › West: NY at I-

Μπάφαλο

Μπάφαλο › East: NY at Hickory Street

Μπάφαλο

Μπάφαλο › North: I- at Interchange (Elm Street)

Μπάφαλο

Μπάφαλο › North: I- at Interchange - Porter Avenue - Peace Bridge

Μπάφαλο

Μπάφαλο › South: I- South of the Peace Bridge

Μπάφαλο

Μπάφαλο › East: NY at Jefferson Avenue

Μπάφαλο

Μπάφαλο › South: I- at Interchange (Hamburg Street)

Μπάφαλο