Τορίνο: Vittorio - D'Azeglio

Τορίνο

Τορίνο: vista verso sud

Τορίνο

Τορίνο: Ponte Regina Margherita

Τορίνο

Τορίνο: Rondò della Forca

Τορίνο

Τορίνο: Rondò della Forca

Τορίνο

Τορίνο: Rondò della Forca

Τορίνο

Τορίνο: Turati - Sommeiller

Τορίνο

Τορίνο: Turati - Sommeiller

Τορίνο

Τορίνο: Turati - Sommeiller

Τορίνο

Τορίνο: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Τορίνο

Τορίνο: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Τορίνο

Τορίνο: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Τορίνο