Weather 49.57°N 7°E

49.57°N 7°E 578m asl
Mon
1-21
-1 °C
-7 °C
Tue
1-22
-2 °C
-7 °C
Wed
1-23
-1 °C
-4 °C
Thu
1-24
-1 °C
-4 °C
Fri
1-25
-1 °C
-4 °C