Cambridge

42.38°É 71.11°NY 5t.sz.f.m
Vas
9. 15.
25 °C
°C
11km/h
-
1%
Hét
9. 16.
22 °C
16 °C
11km/h
-
3%
Ked
9. 17.
19 °C
12 °C
6km/h
-
0%