(°C)
(°C)
დჩდ
დას.
დას.
დას.
დას.
დას.
დას.
(კმ/სთ)
6-20
7-25
9-29
11-34
12-37
13-38
13-37
(მმ)
0
0
0.9
0.7
1.1
0
0
(%)
78
78
91
99
83
50
50

მზის სიმაღლე

/ 54°
sun-icon
UV 2
03:23
19:55
კლებადი მთვარე (226°)
00:00
05:20

METAR 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ. (UWKD)-თვის

დრო პირობები ტემპერატურა/
ნამი
ქარი ხილვადობა ამინდი ღრუბლები წნევა ცვლილება დაუმუშავებელი
MVFR 9°C / 3°C 290º variable 240º to 340º 4kt >10km - Broken Clouds 2900ft 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190800Z 29002MPS 240V340 9999 BKN029 09/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
MVFR 8°C / 3°C 270º variable 240º to 320º 6kt >10km - Broken Clouds 2400ft 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190730Z 27003MPS 240V320 9999 BKN024 08/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 4°C 270º variable 240º to 300º 6kt >10km Light Rain 1.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190700Z 27003MPS 240V300 9999 -RA BKN044 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 8°C / 3°C 290º variable 250º to 320º 6kt >10km - Clouds and Visibility OK 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190630Z 29003MPS 250V320 CAVOK 08/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 4°C 280º variable 250º to 320º 6kt >10km - Clouds and Visibility OK 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190600Z 28003MPS 250V320 CAVOK 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 4°C 280º variable 240º to 340º 4kt >10km - Clouds and Visibility OK 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190530Z 28002MPS 240V340 CAVOK 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
MVFR 6°C / 4°C 330º variable 290º to 350º 6kt >10km Light Showers Rain 3.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190500Z 33003MPS 290V350 9999 -SHRA BKN025CB 06/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
MVFR 5°C / 4°C 330º 10kt >10km Light Showers Rain 3.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190430Z 33005MPS 9999 -SHRA BKN028CB 05/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
MVFR 6°C / 3°C 320º 10kt >10km Light Showers Rain 3.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190400Z 32005MPS 9999 -SHRA BKN025CB 06/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 3°C 300º 10kt >10km Light Showers Rain 3.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190330Z 30005MPS 9999 -SHRA BKN032CB 06/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 3°C 280º 8kt >10km Light Showers Rain 3.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1007 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190300Z 28004MPS 9999 -SHRA BKN031CB 07/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 4°C 300º 6kt >10km Light Rain 1.00mm precipitation Vertical Visibility of 0ft. 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190230Z 30003MPS 9999 -RA BKN033 07/04 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 5°C 300º 6kt >10km - Scattered Clouds 3300ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190200Z 30003MPS 9999 SCT033 07/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 300º 4kt >10km - Scattered Clouds 3300ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190130Z 30002MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 280º 6kt >10km - Scattered Clouds 3300ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190100Z 28003MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 280º 4kt >10km - Scattered Clouds 3300ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190030Z 28002MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 6°C 270º 4kt >10km - Scattered Clouds 3300ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 190000Z 27002MPS 9999 SCT033 06/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 270º 4kt >10km - Scattered Clouds 4000ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182330Z 27002MPS 9999 SCT040 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 290º 6kt >10km - Scattered Clouds 4000ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182300Z 29003MPS 9999 SCT040 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 6°C / 5°C 280º 6kt >10km - Scattered Clouds 4600ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182230Z 28003MPS 9999 SCT046 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 6°C 270º 4kt >10km - Broken Clouds 4600ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182200Z 27002MPS 9999 BKN046 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 6°C 250º 4kt >10km - Broken Clouds 4600ft 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182130Z 25002MPS 9999 BKN046 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 6°C 260º 6kt >10km - Clouds and Visibility OK 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182100Z 26003MPS CAVOK 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992
VFR 7°C / 6°C 250º 4kt >10km - Clouds and Visibility OK 1006 No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50. UWKD 182030Z 25002MPS CAVOK 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

MVFR

9°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 290º variable 240º to 340º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 2900ft
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190800Z 29002MPS 240V340 9999 BKN029 09/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

MVFR

8°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 270º variable 240º to 320º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 2400ft
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190730Z 27003MPS 240V320 9999 BKN024 08/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 270º variable 240º to 300º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Rain 1.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190700Z 27003MPS 240V300 9999 -RA BKN044 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

8°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 290º variable 250º to 320º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clouds and Visibility OK
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190630Z 29003MPS 250V320 CAVOK 08/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 280º variable 250º to 320º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clouds and Visibility OK
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190600Z 28003MPS 250V320 CAVOK 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 280º variable 240º to 340º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clouds and Visibility OK
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190530Z 28002MPS 240V340 CAVOK 07/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

MVFR

6°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 330º variable 290º to 350º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Showers Rain 3.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190500Z 33003MPS 290V350 9999 -SHRA BKN025CB 06/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

MVFR

5°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 330º 10kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Showers Rain 3.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190430Z 33005MPS 9999 -SHRA BKN028CB 05/04 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

MVFR

6°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 320º 10kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Showers Rain 3.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190400Z 32005MPS 9999 -SHRA BKN025CB 06/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 300º 10kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Showers Rain 3.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190330Z 30005MPS 9999 -SHRA BKN032CB 06/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 3°C

[მეტი]
ქარი 280º 8kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Showers Rain 3.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1007
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190300Z 28004MPS 9999 -SHRA BKN031CB 07/03 Q1007 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 4°C

[მეტი]
ქარი 300º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი Light Rain 1.00mm precipitation
ღრუბლები Vertical Visibility of 0ft.
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190230Z 30003MPS 9999 -RA BKN033 07/04 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 300º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190200Z 30003MPS 9999 SCT033 07/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 300º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190130Z 30002MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 280º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190100Z 28003MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 280º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190030Z 28002MPS 9999 SCT033 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 270º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 190000Z 27002MPS 9999 SCT033 06/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 270º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 4000ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182330Z 27002MPS 9999 SCT040 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 290º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 4000ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182300Z 29003MPS 9999 SCT040 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

6°C / 5°C

[მეტი]
ქარი 280º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 4600ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182230Z 28003MPS 9999 SCT046 06/05 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 270º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 4600ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182200Z 27002MPS 9999 BKN046 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 250º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 4600ft
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182130Z 25002MPS 9999 BKN046 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 260º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clouds and Visibility OK
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182100Z 26003MPS CAVOK 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

VFR

7°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 250º 4kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clouds and Visibility OK
წნევა 1006
ცვლილება No Significant change. Runway 29: Wet or puddles, with <1mm, friction coefficient 0.50.
დაუმუშავებელი UWKD 182030Z 25002MPS CAVOK 07/06 Q1006 R29/2/0050 NOSIG RMK QFE744/0992

TAF 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ. (UWKD)-თვის

From till


Maximum Temperature 8ºC on . Minimum Temperature 2ºC on .
From till Wind 290º 10kt. Gust 23kt. Visibility 6000m. Light Rain . Overcast 1600ft.
Temporarly from till Visibility 3100m. Light Showers Rain . Scattered Clouds 700ft. Broken Clouds 2000ft.
Becoming from till Wind 280º 16kt. Gust 29kt. Visibility 6000m. Light Rain . Overcast 1600ft.
Becoming from till Wind 270º 6kt. Visibility 6000m. Light Rain . Overcast 1600ft.
Temporarly from till Visibility 2100m. Mist . Broken Clouds 500ft.

დაუმუშავებელი: TAF UWKD 190451Z 1906/2006 29005G12MPS 6000 -RA OVC016 TX08/1910Z TN02/2003Z TEMPO 1906/1915 3100 -SHRA SCT007 BKN020CB BECMG 1912/1913 28008G15MPS BECMG 1916/1918 27003MPS TEMPO 1920/2004 2100 BR BKN005

რადარის და ნალექების მაჩვენებელი 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ. -თვის

გაწურეთ
Მსუბუქი
ზომიერი
Მძიმე
Ძალიან მძიმე
სეტყვა

მდებარეობის მარკერი მოთავსებულია 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ. -ზე. ეს ანიმაცია აჩვენებს ნალექების სარადარო მონაცემებს როგორც ბოლო საათის განმავლობაში, ასევე 1h პროგნოზს. წვიმა ან თოვლის მსუბუქი ვარდნა შეიძლება უჩინარი იყოს რადარისთვის. ნალექების ინტენსივობა არის კოდირებული ფერით, დაწყებული ღია ლურჯიდან ნარინჯისფერამდე.

მიმდინარე სატელიტისა და წვიმის სურათები 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ.-თვის

ლოკაციის მარკერი დაყენებყლია 55.61°ჩრ. 49.28°აღმ.ზე. [მეტი]

რეალურ დროში სატელიტური სურათი აერთიანებს ხილულ სინათლეს დღისით ღამის განმავლობაში ინფრაწითელ გამოსხივებასთან ერთად. ღამით, სურათი არ არის მუქი, რადგან ინფრაწითელ გამოსხივებას შეუძლია ტემპერატურის განსხვავებების დადგენა. სამწუხაროდ, დაბალი ღრუბლები და ნისლი ძნელია განასხვავონ მიწის ტემპერატურისგან და, შესაბამისად, ისინი შეიძლება თითქმის არ ჩანდეს ღამით. Meteosat სატელიტური გამოსახულება ევროპისთვის ახლდება რეალურ დროში ყოველ 5 წუთში. GOES-16/GOES-17 (ჩრდილოეთი და სამხრეთ ამერიკა) და ჰიმავარი (აზია) გამოსახულებები ახლდება ყოველ 10 წუთში.

საავტორო უფლებები 2022 EUMETSAT / meteoblue. / საავტორო უფლებები 2022 meteoblue

თავში დაბრუნება