(°C)
(°C)
სსა
სსა
სსა
სა
სა
სა
სა
(კმ/სთ)
6-15
6-13
6-12
6-11
6-12
5-11
5-10
(მმ)
0.3
0.2
0
0
0
0
0
(%)
48
43
32
25
18
11
9

მზის სიმაღლე

/ -15°
sun-icon
UV 13
05:35
20:42
მთვარის ბოლო მეოთხედი (16°)
06:39
22:21

METAR Walden (K33V)-თვის

დრო პირობები ტემპერატურა/
ნამი
ქარი ხილვადობა ამინდი ღრუბლები წნევა ცვლილება დაუმუშავებელი
VFR 8°C / 7°C 150º 13kt >10km - Scattered Clouds 8500ft
Scattered Clouds 12000ft
- K33V 010355Z AUTO 15013KT 10SM SCT085 SCT120 08/07 A3044 RMK AO1
VFR 8°C / 7°C 170º 9kt >10km - Scattered Clouds 8500ft
Scattered Clouds 11000ft
- K33V 010335Z AUTO 17009KT 10SM SCT085 SCT110 08/07 A3045 RMK AO1
VFR 9°C / 8°C 360º 12kt Gust 19kt >10km - Broken Clouds 5000ft
Overcast 6500ft
- K33V 010155Z AUTO 36012G19KT 7SM BKN050 OVC065 09/08 A3046 RMK AO1
MVFR 9°C / 8°C 340º 18kt Gust 25kt 8000m - Scattered Clouds 3300ft
Scattered Clouds 4400ft
Overcast 5000ft
- K33V 010135Z AUTO 34018G25KT 5SM SCT033 SCT044 OVC050 09/08 A3046 RMK AO1
IFR 9°C / 8°C 350º 22kt Gust 33kt 3200m - Scattered Clouds 2300ft
Broken Clouds 4100ft
Overcast 5000ft
- K33V 010115Z AUTO 35022G33KT 2SM SCT023 BKN041 OVC050 09/08 A3045 RMK AO1
MVFR 10°C / 8°C 340º 23kt Gust 37kt 4800m - Scattered Clouds 1900ft
Broken Clouds 4300ft
Overcast 5000ft
- K33V 010055Z AUTO 34023G37KT 3SM SCT019 BKN043 OVC050 10/08 A3044 RMK AO1
VFR 12°C / 6°C 340º 26kt Gust 38kt >10km - Scattered Clouds 3900ft
Broken Clouds 4500ft
Broken Clouds 6000ft
- K33V 010035Z AUTO 34026G38KT 10SM SCT039 BKN045 BKN060 12/06 A3041 RMK AO1
VFR 17°C / 8°C 220º 8kt >10km - Clear - K33V 010015Z AUTO 22008KT 10SM CLR 17/08 A3037 RMK AO1
VFR 19°C / 8°C 210º 8kt >10km - Clear - K33V 302315Z AUTO 21008KT 10SM CLR 19/08 A3035 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 210º 9kt >10km - Clear - K33V 302255Z AUTO 21009KT 10SM CLR 18/08 A3036 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 190º 14kt Gust 19kt >10km - Clear - K33V 302235Z AUTO 19014G19KT 10SM CLR 18/08 A3036 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 190º 13kt Gust 17kt >10km - Clear - K33V 302155Z AUTO 19013G17KT 10SM CLR 18/08 A3038 RMK AO1
VFR 17°C / 8°C 210º 15kt >10km - Clear - K33V 302135Z AUTO 21015KT 10SM CLR 17/08 A3038 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 200º 13kt Gust 19kt >10km - Clear - K33V 302055Z AUTO 20013G19KT 10SM CLR 18/08 A3037 RMK AO1
VFR 19°C / 8°C 200º 13kt Gust 19kt >10km - Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 7000ft
- K33V 302035Z AUTO 20013G19KT 10SM SCT050 SCT070 19/08 A3038 RMK AO1
VFR 19°C / 8°C 200º 10kt Gust 18kt >10km - Scattered Clouds 4800ft - K33V 302015Z AUTO 20010G18KT 10SM SCT048 19/08 A3039 RMK AO1
VFR 20°C / 8°C 210º 17kt Gust 21kt >10km - Scattered Clouds 4300ft
Scattered Clouds 4900ft
Broken Clouds 7000ft
- K33V 301955Z AUTO 21017G21KT 10SM SCT043 SCT049 BKN070 20/08 A3039 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 200º 8kt >10km - Scattered Clouds 3600ft
Scattered Clouds 4300ft
Broken Clouds 6000ft
- K33V 301935Z AUTO 20008KT 10SM SCT036 SCT043 BKN060 18/08 A3040 RMK AO1
VFR 18°C / 8°C 200º 10kt Gust 15kt >10km - Scattered Clouds 3700ft
Scattered Clouds 4300ft
- K33V 301915Z AUTO 20010G15KT 10SM SCT037 SCT043 18/08 A3040 RMK AO1
VFR 17°C / 8°C 180º variable 150º to 220º 8kt >10km - Scattered Clouds 3100ft - K33V 301855Z AUTO 18008KT 150V220 10SM SCT031 17/08 A3041 RMK AO1
VFR 17°C / 9°C 190º 10kt Gust 15kt >10km - Scattered Clouds 2900ft - K33V 301835Z AUTO 19010G15KT 10SM SCT029 17/09 A3042 RMK AO1
VFR 16°C / 9°C 210º 10kt >10km - Scattered Clouds 9500ft - K33V 301815Z AUTO 21010KT 10SM SCT095 16/09 A3042 RMK AO1
VFR 15°C / 9°C 190º 10kt >10km - Scattered Clouds 9500ft
Scattered Clouds 12000ft
- K33V 301755Z AUTO 19010KT 10SM SCT095 SCT120 15/09 A3043 RMK AO1
VFR 13°C / 10°C 190º 6kt >10km - Broken Clouds 11000ft - K33V 301735Z AUTO 19006KT 10SM BKN110 13/10 A3044 RMK AO1

VFR

8°C / 7°C

[მეტი]
ქარი 150º 13kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 8500ft
Scattered Clouds 12000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010355Z AUTO 15013KT 10SM SCT085 SCT120 08/07 A3044 RMK AO1

VFR

8°C / 7°C

[მეტი]
ქარი 170º 9kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 8500ft
Scattered Clouds 11000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010335Z AUTO 17009KT 10SM SCT085 SCT110 08/07 A3045 RMK AO1

VFR

9°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 360º 12kt Gust 19kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 5000ft
Overcast 6500ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010155Z AUTO 36012G19KT 7SM BKN050 OVC065 09/08 A3046 RMK AO1

MVFR

9°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 340º 18kt Gust 25kt
ხილვადობა 8000m
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3300ft
Scattered Clouds 4400ft
Overcast 5000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010135Z AUTO 34018G25KT 5SM SCT033 SCT044 OVC050 09/08 A3046 RMK AO1

IFR

9°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 350º 22kt Gust 33kt
ხილვადობა 3200m
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 2300ft
Broken Clouds 4100ft
Overcast 5000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010115Z AUTO 35022G33KT 2SM SCT023 BKN041 OVC050 09/08 A3045 RMK AO1

MVFR

10°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 340º 23kt Gust 37kt
ხილვადობა 4800m
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 1900ft
Broken Clouds 4300ft
Overcast 5000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010055Z AUTO 34023G37KT 3SM SCT019 BKN043 OVC050 10/08 A3044 RMK AO1

VFR

12°C / 6°C

[მეტი]
ქარი 340º 26kt Gust 38kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3900ft
Broken Clouds 4500ft
Broken Clouds 6000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010035Z AUTO 34026G38KT 10SM SCT039 BKN045 BKN060 12/06 A3041 RMK AO1

VFR

17°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 220º 8kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 010015Z AUTO 22008KT 10SM CLR 17/08 A3037 RMK AO1

VFR

19°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 210º 8kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302315Z AUTO 21008KT 10SM CLR 19/08 A3035 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 210º 9kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302255Z AUTO 21009KT 10SM CLR 18/08 A3036 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 190º 14kt Gust 19kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302235Z AUTO 19014G19KT 10SM CLR 18/08 A3036 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 190º 13kt Gust 17kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302155Z AUTO 19013G17KT 10SM CLR 18/08 A3038 RMK AO1

VFR

17°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 210º 15kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302135Z AUTO 21015KT 10SM CLR 17/08 A3038 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 200º 13kt Gust 19kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Clear
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302055Z AUTO 20013G19KT 10SM CLR 18/08 A3037 RMK AO1

VFR

19°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 200º 13kt Gust 19kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 7000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302035Z AUTO 20013G19KT 10SM SCT050 SCT070 19/08 A3038 RMK AO1

VFR

19°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 200º 10kt Gust 18kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 4800ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 302015Z AUTO 20010G18KT 10SM SCT048 19/08 A3039 RMK AO1

VFR

20°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 210º 17kt Gust 21kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 4300ft
Scattered Clouds 4900ft
Broken Clouds 7000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301955Z AUTO 21017G21KT 10SM SCT043 SCT049 BKN070 20/08 A3039 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 200º 8kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3600ft
Scattered Clouds 4300ft
Broken Clouds 6000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301935Z AUTO 20008KT 10SM SCT036 SCT043 BKN060 18/08 A3040 RMK AO1

VFR

18°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 200º 10kt Gust 15kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3700ft
Scattered Clouds 4300ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301915Z AUTO 20010G15KT 10SM SCT037 SCT043 18/08 A3040 RMK AO1

VFR

17°C / 8°C

[მეტი]
ქარი 180º variable 150º to 220º 8kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 3100ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301855Z AUTO 18008KT 150V220 10SM SCT031 17/08 A3041 RMK AO1

VFR

17°C / 9°C

[მეტი]
ქარი 190º 10kt Gust 15kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 2900ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301835Z AUTO 19010G15KT 10SM SCT029 17/09 A3042 RMK AO1

VFR

16°C / 9°C

[მეტი]
ქარი 210º 10kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 9500ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301815Z AUTO 21010KT 10SM SCT095 16/09 A3042 RMK AO1

VFR

15°C / 9°C

[მეტი]
ქარი 190º 10kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Scattered Clouds 9500ft
Scattered Clouds 12000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301755Z AUTO 19010KT 10SM SCT095 SCT120 15/09 A3043 RMK AO1

VFR

13°C / 10°C

[მეტი]
ქარი 190º 6kt
ხილვადობა >10km
ამინდი -
ღრუბლები Broken Clouds 11000ft
წნევა
ცვლილება -
დაუმუშავებელი K33V 301735Z AUTO 19006KT 10SM BKN110 13/10 A3044 RMK AO1

რადარის და ნალექების მაჩვენებელი Walden -თვის

გაწურეთ
Მსუბუქი
ზომიერი
Მძიმე
Ძალიან მძიმე
სეტყვა

მდებარეობის მარკერი მოთავსებულია Walden -ზე. ეს ანიმაცია აჩვენებს ნალექების სარადარო მონაცემებს როგორც ბოლო საათის განმავლობაში, ასევე 1h პროგნოზს. წვიმა ან თოვლის მსუბუქი ვარდნა შეიძლება უჩინარი იყოს რადარისთვის. ნალექების ინტენსივობა არის კოდირებული ფერით, დაწყებული ღია ლურჯიდან ნარინჯისფერამდე.

მიმდინარე სატელიტური სურათები Walden-თვის, აშშ

ლოკაციის მარკერი დაყენებყლია Waldenზე. [მეტი]

რეალურ დროში სატელიტური სურათი აერთიანებს ხილულ სინათლეს დღისით ღამის განმავლობაში ინფრაწითელ გამოსხივებასთან ერთად. ღამით, სურათი არ არის მუქი, რადგან ინფრაწითელ გამოსხივებას შეუძლია ტემპერატურის განსხვავებების დადგენა. სამწუხაროდ, დაბალი ღრუბლები და ნისლი ძნელია განასხვავონ მიწის ტემპერატურისგან და, შესაბამისად, ისინი შეიძლება თითქმის არ ჩანდეს ღამით. Meteosat სატელიტური გამოსახულება ევროპისთვის ახლდება რეალურ დროში ყოველ 5 წუთში. GOES-16/GOES-17 (ჩრდილოეთი და სამხრეთ ამერიკა) და ჰიმავარი (აზია) გამოსახულებები ახლდება ყოველ 10 წუთში.

თავში დაბრუნება