We respect your privacy.

Privacy: yes! Why then Cookies? Simply, because they help personalise our services for you, by

  • reducing necessary clicks
  • showing only what you want
  • offering only tailored advertising
  • helping us to finance a high quality free-of-charge precision weather service.

Click "Accept and continue" to accept all cookies, or click below, to change your cookie settings.
You can change or revoke your consent at any time. Further information.

პარამეტრები
Icon
ტემპერატურა (° C)
-8°
-8°
-7°
-3°
-1°
-4°
-7°
-8°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
-14°
-15°
-14°
-8°
-5°
-8°
-12°
-14°
ქარის მიმართულება
სსა
სსა
სსა
სამხრ.
სამხრ.
სა
სსა
სსა
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
16
19
15-16
9
5-6
7-8
13
14-15
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
ნალექის ალბათობა
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ნალექი საათობრივად

23:00 -მდე 0:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

0:00 -მდე 1:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

1:00 -მდე 2:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

2:00 -მდე 3:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

3:00 -მდე 4:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

4:00 -მდე 5:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

5:00 -მდე 6:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

6:00 -მდე 7:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

7:00 -მდე 8:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

8:00 -მდე 9:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

9:00 -მდე 10:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

10:00 -მდე 11:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

11:00 -მდე 12:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

12:00 -მდე 13:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

13:00 -მდე 14:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

14:00 -მდე 15:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

15:00 -მდე 16:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

16:00 -მდე 17:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

17:00 -მდე 18:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

18:00 -მდე 19:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

19:00 -მდე 20:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

20:00 -მდე 21:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

21:00 -მდე 22:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

22:00 -მდე 23:00:
0% მოსალოდნელი ნალექი ამ ტერიტორიაზე.
0 mm ნავარაუდევია ჩვებნი ადგილობრივი მოდელის მიერ.

rainSPOT ნალექის განაწილება 15 კმ რადიუსზე
მეტი
UV
1
07:28
16:24
სავსე მთვარე (198°)
18:07
08:28
წნევა: 1015 hpa დროის სარტყელი: CET დომენი: NEMS4 ბოლო მოდელის გაშვება: 21.01.2019, 20:39

ამინდის გაფრთხილებები Moravskoslezský -თვის

დაბალი ტემპერატურა პოტენციურად საშიში
-დან 21.01.2019, 22:00 -ზე 23.01.2019, 09:00
čeština: V noci a ráno se očekává na sněhové pokrývce místy pokles teploty vzduchu pod -12 °C. Nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb.
english: Drop in air temperature below -12 °C is expected. It will be dangerous to stay outdoors without adequate cover of skin. Little children, the elderly and people with chronic diseases should reduce to stay outdoors.
წყარო: Czech Hydrometeorological Institute, 22.01.2019, 00:40

Satellite cloud cover (ბოლო საათში)Satellite cloud cover (ბოლო 2 საათი)

ლოკაციის მარკერი დაყენებყლია Třinecზე.

ეს ანიმაცია აჩვენებს ღრუბლით დაფარვას, სატელიტის დაკვირვებით.მაღალი ღრუბლიანობა და ვერტიკალური განვითარების ღრუბელი ნაჩვენებია თეთრად , ხოლო დბალი ღრუბელი და ნისლი ნაცრისფრად. ეს რუკა იყენებს ინფრაწითელ სატელიტურ ტელემეტრს, რათა განსაზღვროს ღრუბლების ტემპერატურა. დაბალი ღრუბელი და ნისლი რთული გასარჩევია დედამიწის ტემპერატურისგან და შესაძლოა იყოს არაზუსტი
Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. The first 4 time steps also show precipitation. ნალექიანობა განისაზღვრება რადარიდან ან სატელიტიდან. ღამით ნალექიანობის განსაზღვრა სატელიტიდან ნაკლებად ზუსტია ვიდრე დღისით. ნარინჯისფერი ჯვრები აღნიშნავს ადგილებს, სადაც ელვა იყო დაფიქსირებული (ევროპაზე).
საავტორო უფლებები 2019 EUMETSAT / meteoblue. ელვის შესახებ მონაცემები მოწოდებული nowcast მიერ.

რადარის და ნალექების მაჩვენებელი Třinec -თვის

მდებარეობის მარკერი მოთავსებულია Třinec -ზე. ეს ანიმაცია აჩვენებს ნალექების სარადარო მონაცემებს როგორც ბოლო საათის განმავლობაში, ასევე 1h პროგნოზს. ჟინჟღვლა და მსუბუქი თოვლი შესაძლოა რადარისთვის შეუმჩნეველი იყოს. ნალექის ინტენსიურობა ფერებით არის კოდირებული, დაწყებული ღია ცისფერიდან მუქ მეწამულამდე.

მეტეოგრამა - 5 დღე - Třinec

meteoblue

ჩვენი 5 დღიანი მეტეოგრამი Třinec -სთვის გთავაზობთ ყველა ინფორმაციას ამინდზე 3 მარტივ გრაფიკში:

  • ტემპერატურის გრაფიკები ამინდის პიქტოგრამებთან ერთად. დრო მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე მითითებულია ღია ყვითელ ფერში.
  • ღრუბლები სხვადასხვა სიმაღლეზე: მცირე მოღრუბლულობიდან (ღია ნაცრისფერი), ძლიერ მოღრუბლულობამდე (მუქი რუხი). მუქი ლურჯი ზოლი აჩვენებს საათობრივ ნალექს და მსუბუქ შხაპუნა წვიმას. ვარსკვლავი აღნიშნავს თოვლს.
  • ქარის სიჩქარე გამოსახულია ლურჯი ფერით, ხოლო ქარიშხლები კი - მწვანეთი. ისრები ქარის მიმართულებას უჩვენებს.

meteoblue maps - ქარი

ქარის მიმართულება ანიმაციით ნაჩვენებია ქარის სიჩქარის და ტემპერატურის რუკის თავზე. სიმაღლის სხვადასხვა ფენები შეიძლება შერჩეული იქნას ზედა მარჯვენა მენიუში. დააკლიკეთ სრული ეკრანის ღილაკს რათა მიიღოთ დიდი ხედი მეტი პარამეტრებით.

ამინდი პოპულარული ადგილებისთვის Třinec გარშემო