ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენ კონფიდენციალურობას.

კონფიდენციალურობა: დიახ! მაშინ რატომ ქუქი ფაილები? მარტივია, უბრალოდ ისინი გვეხმარებიან ჩვენი მომსახურების თქვენთვის პერსონალიზაციაში,

 • საჭირო დაწკაპუნებების შემცირების გზით
 • გაჩვენებენ რა მხოლოდ იმას, რაც თქვენ გსურთ
 • გთავაზობენ მხოლოდ თქვენზე მორგებულ რეკლამას
 • გვეხმარებიან დავაფინანსოთ მაღალი ხარისხის უფასო, ზუსტი მეტეოროლოგიური მომსახურება.

დააჭირეთ "თანხმობას და გაგრძელებას" რომ დაეთანხმოთ ყველა ქუქებს, ან დააჭირეთ ქვემოთ ქუქი პარამეტრების შესაცვლელად.
თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ ან გააუქმოთ თქვენი თანხმობა. მეტი ინფორმაცია..

პარამეტრები
meteoblue

ზედა პანელი აჩვენებს ჰაერის ხარისხის საერთო ინდექსის პროგნოზს (ჰხსი), რომელიც გამოიყენება ევროპაში 2006 წლიდან. ეს არის ციფრი 1-დან 100-მდე შკალაზე, სადაც დაბალი მნიშვნელობა (მწვანე ფერი) ნიშნავს ჰარის კარგ ხარისხს და მაღალი მნიშვნელობა (წითელი ფერი), ნიშნავს ჰაერის ცუდ ხარისხს. ფხსი ფერების კოდირება გამოიყენება მეტეოგრამის ჰაერის დაბინძურების ყველა პროგნოზის პანელზე დაბინძურების დონის საჩვენებლად. მტვრის პროგნოზისასთვის ფერების კოდირების ოფიციალური სახელმძღვანელო მითითებები არ არსებობს, რადგან მტვერი არ წარმოადგენს ჰაერის ხარისხის ინდექსის პროგნოზის ნაწილს. ჰაერის ხარისხის ინდექსი განისაზღვრება ცალკე, გზებთან ახლოს (“ძირითადი” ინდექსი), ან გზებიდან მოშორებით ("ძირითადი" ინდექსი). meteoblue იყენებს ძირთად ინდექსს, რადგან ამინდის მოდელებს არ შეუძლიათ მცირე ზომის განსხვავებების რეპროდუცირება გზების გასწვრივ. აქედან გამომდინარე, გზების გასწვრივ გაზომვები აჩვენებს უფრო მაღალ მნიშვნელობებს, ვიდრე პროგნოზი.

The second panel shows the forecast of particles (PM and desert dust) for Bukowina Tatrzańska. Atmospheric particulate matter (PM) are microscopic solid or liquid matter suspended in the air. Sources of particulate matter can be natural or anthropogenic. Of greatest concern to public health are the particles small enough to be inhaled into the deepest parts of the lung. These particles are less than 10 microns in diameter (approximately 1/7th the thickness of the a human hair) and are defined as PM10. They are a mixture of materials that can include smoke, soot, dust, salt, acids, and metals. Particulate matter also forms when gases emitted from motor vehicles and industry undergo chemical reactions in the atmosphere. PM10 is visible by eye as the haze that we think of as smog. PM10 are among the most harmful of all air pollutants.

 • PM10 შეუძლია გაზარდოს  ასთმის შეტევის რაოდენობა და სიმძიმე
 • PM10 იწვევს და ამწვავებს ბრონქიტსა და ფილტვის სხვა დაავადებებს
 • PM10 ამცირებს ორგანიზმის ბრძოლისუნარიანობას ინფექციების მიმართ

PM10 მოიცავს მცირე მყარ ნაწილაკებს განსაზღვრულს როგორც PM2.5, რომლებიც წარმოადგენენ მყარ ნაწილაკებს 2.5 მკმ ან ნაკლები დიამეტრით. ყველაზე დიდ ზეგავლენას საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ჰაერის მტვრის ნაწილაკებით დაბინძურება ახდენს PM2.5-ი ხანგრძლივი ზემოქმედებისას:

 • PM2.5 ზრდის ასაკობრივი სიკვდილიანობის რისკს, განსაკუთრებით გულ-სისხლძარღვთა მიზეზით.

უდაბნოს მტვერიშედგენა 62 მკმ-ზე მცირე ზომის ნაწილაკებისგან, რომლებიც წარმოიქმნება უდაბნოში. ხშირად, მტვრის ნაწილაკები არია პატარა, რასაც მივყავართ PM10 და PM2.5 მაღალ კონცენტრაციამდე და ყველა თანმდევ ზემოქმედებამდე ჯანმრთელობაზე.

Forecasts of concentrations of air pollution gases are presented in the third panel. Ozone (O₃) pollution in the lower troposphere is caused mainly in urban areas. Ozone can:

 • Make it more difficult to breathe deeply and vigorously

 • Cause shortness of breath, and pain when taking a deep breath

 • Cause coughing and sore or scratchy throat

 • Inflame and damage the breathing airways

 • Aggravate lung diseases such as asthma, emphysema, and chronic bronchitis

 • Increase the frequency of asthma attacks

 • Make the lungs more susceptible to infection

 • Continue to damage the lungs even when the symptoms have disappeared

 • Cause chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Sulfur dioxide (SO₂) is a gas, which is invisible and has a nasty, sharp smell. It reacts easily with other substances to form harmful compounds, such as sulfuric acid, sulfurous acid and sulfate particles.

 • Short-term exposures to SO₂ can harm the human respiratory system and make breathing difficult.
 • SO₂ and other sulfur oxides can contribute to acid rain, which can harm sensitive ecosystems.
 • Children, the elderly, and those who suffer from asthma are particularly sensitive to effects of SO₂.

Nitrogen dioxide (NO₂) is a reddish-brown gas that has a characteristic sharp, biting odor and is a prominent air pollutant. The major source of nitrogen dioxide is the burning of fossil fuels: coal, oil and gas. Most of the nitrogen dioxide in cities comes from motor vehicle exhaust. Nitrogen dioxide is an important air pollutant because it contributes to the formation of ozone, which can have significant impacts on human health.

 • NO₂ იწვევს ფილტვების ანთებას, და შესაძლოა შეასუსტოს ფილტვის იმუნიტეტი ინფექციებისადმი
 • NO₂ იწვევს ისეთ პრობლემებს, როგორებიც არის ხიხინები, ხველა, გაციება, გრიპი და ბრონქიტი

ჰაერის დაბინძურების მეტეოგრამას ევროპისტვის აქვს მეოთხე პანელი, რომელიც აჩვენებს მტვრიანობის პროგნოზს Bukowina Tatrzańskaსთვის.

Birch pollen is one of the most common airborne allergens during springtime, or later in the year in higher latitudes. As the trees bloom, they release tiny grains of pollen that are scattered by the wind. A single birch tree can produce up to five million pollen grains. Pollen is dispersed by air currents and can be transported over large distances. We thus show the pollen forecast overlayed with the 10 m wind speed.

Grass pollen are the primary trigger of pollen allergies during the summer months. It causes some of the most severe and difficult-to-treat symptoms. In humid climates, the grass pollen season lasts several months. In drier climates the grass pollen season is significantly shorter, as are the birch and olive pollen season.

ნალექს შეუძლია ჰაერის მტვრისგან გაწმენდა, მაგრამ თუ მას თან სდევს ჭექა-ქუხილი, ძლიერმა ქარი მნიშვნელოვნად ზრდის მტვრის კონცენტრაციას.

უარყოფა

არც ევროკომისია, არც ამინდის საშუალოვადიანი პროგნოზირების პროგნოზირების ევროპული ცენტრი და არც meteoblue არ არის პასუხისმგებელი აქ წარმოდგენილი პროგნოზის ნებისმიერი გამოყენების შემთხვევაში. პროგნოზები მიიღება ატმოსფერული მოდელიდან 12 კილომეტრიანი რეზოლუციით. შედეგები შესაძლოა არ იყოს საკმარის კორელაციაში რეალურ კონცენტრაციასთან. გთხოვთ, გაიაროთ კონსულტაცია თქვენს ადგილობრივ ჰაერის ხარისხის სააგენტოსთან, განსაკუთრებით დამტვრიანების პიკის ან განგაშის შემთხვევაში.