ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით cookies-ების გამოყენებას ანალიტიკის, პერსონალიზებული შინაარსისა და რეკლამისთვის. წაიკითხეთ მეტი cookies-ების შესახებ.
Icon
ტემპერატურა (° C)
12°
18°
19°
18°
13°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
11°
15°
15°
14°
ქარის მიმართულება
დას.
დსდ
დჩდ
ასა
სსა
სამხრ.
სამხრ.
დჩდ
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
9-18
5-7
6-7
3-5
11-20
17-26
11-24
8-20
ფარდობითი ტენიანობა
64%
57%
52%
65%
45%
37%
27%
26%
უდაბნოს მტვრის კონცენტრაცია*
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
0-1
-
-
ნალექის ალბათობა
20%
20%
20%
20%
30%
60%
30%
20%
rainSPOT ნალექის განაწილება 35 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
10°
14°
20°
22°
21°
15°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
17°
21°
19°
12°
ქარის მიმართულება
დას.
დას.
დას.
დას.
დას.
ასა
სსა
დსდ
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
7-9
12-14
15-17
11-27
3-23
10-16
6-7
4
ფარდობითი ტენიანობა
30%
34%
39%
32%
25%
28%
31%
36%
უდაბნოს მტვრის კონცენტრაცია*
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
ნალექის ალბათობა
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
rainSPOT ნალექის განაწილება 35 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
12°
15°
22°
24°
22°
16°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
13°
18°
21°
20°
13°
ქარის მიმართულება
დჩდ
დჩდ
დას.
ჩა
ასა
სა
სსა
დსდ
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
5-6
9
13
1-4
8-16
12-13
9-13
4-7
ფარდობითი ტენიანობა
37%
38%
40%
31%
24%
24%
25%
29%
უდაბნოს მტვრის კონცენტრაცია*
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
ნალექის ალბათობა
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
rainSPOT ნალექის განაწილება 35 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
13°
10°
16°
22°
23°
22°
17°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
13°
18°
18°
20°
13°
ქარის მიმართულება
დას.
დას.
დას.
დსდ
ასა
სა
სამხრ.
სსა
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
8-9
10
12
4-8
9-13
24
19-29
15-26
ფარდობითი ტენიანობა
25%
22%
24%
27%
20%
25%
52%
41%
უდაბნოს მტვრის კონცენტრაცია*
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
0-1
-
ნალექის ალბათობა
10%
10%
10%
10%
10%
20%
40%
30%
rainSPOT ნალექის განაწილება 35 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
14°
11°
15°
20°
22°
21°
16°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
11°
11°
13°
14°
12°
11°
ქარის მიმართულება
სა
სამხრ.
სამხრ.
სა
სა
სა
სა
სა
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
7-10
6-9
8-11
14-18
30-34
40-48
37-51
14-29
ფარდობითი ტენიანობა
48%
64%
68%
47%
32%
27%
20%
29%
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
ნალექის ალბათობა
40%
30%
10%
10%
10%
20%
30%
30%
rainSPOT ნალექის განაწილება 60 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
13°
10°
14°
18°
20°
19°
14°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
11°
13°
12°
12°
ქარის მიმართულება
სა
სსდ
ჩჩა
ასა
ასა
ასა
სა
სა
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
30-69
11-16
4-7
12-17
28-31
35-38
30-42
33-63
ფარდობითი ტენიანობა
74%
88%
91%
71%
50%
30%
30%
32%
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
ნალექის ალბათობა
40%
30%
20%
20%
30%
40%
50%
50%
rainSPOT ნალექის განაწილება 60 კმ რადიუსზე
Icon
ტემპერატურა (° C)
11°
13°
17°
18°
16°
საგრძნობი ტემპერატურა (° C)
11°
11°
11°
12°
ქარის მიმართულება
სამხრ.
სსა
სსა
ასა
ასა
ასა
სსდ
ქარის სიჩქარე (კმ/სთ)
16-41
6-9
6-9
5
22-24
30
17-26
ფარდობითი ტენიანობა
50%
77%
88%
59%
37%
48%
59%
ნალექი (მმ/hმმ/3h)
-
0-1
-
-
-
-
1
ნალექის ალბათობა
50%
50%
30%
30%
40%
60%
100%
rainSPOT ნალექის განაწილება 60 კმ რადიუსზე