meteoblue

ამინდის მოდელები (meteoblue)

მესამე მხარის მოდელები

შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეების დაკვირვების მონაცემებთან ჩვენი მოკლევადიანი ვერიფიკაციით West Houston Medical Center Heliport-თვის.

ამინდის მოდელების შედარება West Houston Medical Center Heliport

 • ყველა მოდელს ენიჭება ერთი ფერი, რომელიც შემდეგ აისახება ყველა დიაგრამაზე. დიაგრამის გვერდზე არსებულ სქემაზე მოცემულია სახელები და მისი შესაბამისი ფერები.
 • პირველ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ტემპერატურის პროგნოზი თითოეული მოდულისთვის. დრო მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე ნაჩვენებია ღია ყვითელი ფერით. წყვეტილი ხაზი წარმოადგენს ყველა მოდელის საშუალო მონაცემს.
 • მეორე დიაგრამა აჩვენებს ნალექების რაოდენობას: ლურჯი სვეტი მიუთითებს ნალექების ერთი საათის განმავლობაში დაგროვებულ რაოდენობას (მილიმეტრებში). სვეტები მუქდება როცა ნალექების უფრო მეტი რაოდენობაა მოსალოდნელი.
 • ამინდის ნიშნები გამოიყენება მესამე დიაგრამაზე პროგნოზირებული პირობების საჩვენებლად. ფონი არის ღია ცისფერი როცა ის მიუთითებს ნათელ ცას, ღია ნაცრისფერი მსუბუქი ღრუბლიანობისას, და მუქი ნაცრისფერი ძლიერი ღრუბლიანობის დროს.

მოცემული პარამეტრები პირდაპირი მოდელიდან გამომდინარეობს და არ ეყრდნობა შერჩეული ადგილის ზუსტ სიმაღლესა და პოზიციას.

ხშირად, ამინდის პროგნოზი ნაკლებად ზუსტია გარკვეულ ადგილებში და ბევრ ადგილას ის შეიძლება სრულიად განსხვავებულ შედეგს აჩვენებდეს. კარგი იქნებოდა, წინასწარ ვიცოდეთ, ესა თუ ის პროგნოზი გაამართლებს თუ არა, მაგრამ როგორ? ყველა ამინდის პროგნოზი ხომ კომპიუტერული მოდელების მიხედვით გამოითვლება. ზოგჯერ მონაცემები განსხვავდება იმისგან, რა ამინდიც რეალურად არის, რაც თავისთავად მიუთითებს იმ სირთულეზე რაც ამინდის ზუსტი პროგნოზის დადგენასთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც არის რომ ხშირ შემთხვევაში, ამინდის პროგნოზი იცვლება ყოველდღიურად. ჩვენი "Multi-Model" დიაგრამა აჩვენებს ამინდის პროგნოზს სხვადასხვა მოდელებზე დაყრდნობით როგორიცაა meteoblue და სხვა, ძირითადად, ეროვნული ამინდის სააგენტოები. საერთოდ, რაც უფრო განსხვავდება მაჩვენებლები სხვადასხვა მოდელებს შორის, მით უფრო იზრდება შესაძლებლობა რომ დადგინდეს რეალური პროგნოზი.

რა უნდა გააკეთოთ თუ ამინდის პროგნოზი გაურკვეველია?

 1. გამოსავალი არის ის, რომ უნდა იქონიოთ ალტერნატიული გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება.
 2. განაახლოთ ამინდის პროგნოზი უფრო ხშირად.
 3. შეამოწმეთ ამინდის ცვლილებები უფრო ხშირად.
 4. გადადოთ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, თუ ისინი ძირითადად კარგ ამინდზეა დამოკიდებული და ა.შ.

პროგნოზის შეზღუდვები

 • ჭექა-ქუხილი: ჭექა-ქუხილის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა შეუძლებელია და მასთან დაკავშირებული ნალექი ან სეტყვა შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთი ადგილიდან მეორეზე.
 • ბურუსი: ნისლი და დაბალი ღრუბლები ხშირად შეუმჩნეველია თანამგზავრისა და კომპიუტერული მოდელებისთვის. შედეგად, კომპიუტერული მოდელები შეიძლება გადაჭარბებულად აჩვენებდეს მზიან პირობებს იმ ადგილებში რომლებიც ნისლისკენ არის მიდრეკილი.
 • ტოპოგრაფია: კომპლექსური მთის რელიეფის არსებობა ძალიან ართულებს ამინდის ზუსტ განსაზღვრას. ასეთ ადგილებში დაბალი ღრუბლები და ნალექები შეიძლება სწრაფად განვითარდეს გარეშე და განსხვავდებოდეს იმ პროგნოზისგან რაც კომპიუტერულ მოდელშია მოცემული.

ესეთი ამინდის ტიპი ძალიან რთულად პროგნოზირებადია, ის დამოკიდებულია ადგილზე, კონკრეტულ დროზე და ადგილობრივ რელიეფზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამინდის პროგნოზი კონკრეტულ დროს შეიძლება არ აჩვენებდეს ნალექების ალბათობას, მაშინაც არსებობს იმის შანსი რომ წვიმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით წამოვიდეს. ასეთ ადგილებში ცივი ჰაერის მასები და ჭექა-ქუხილიც შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში. ასეთ (მთაგორიანი) ადგილებში ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ამინდის ცვლილებას. ხშირ შემთხვევაში, კომპიუტერულ მოდელებსაც კი არ შეუძლია განსაზღვროს ზუსტი ამინდი.

ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS4 ცენტრალური ევროპა 4 km 72 h 13:50 CDT meteoblue
NEMS12 ევროპა 12 km 180 h 14:44 CDT meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12 km 168 h 17:32 CDT meteoblue
NEMS-8 ცენტრალური ამერიკა 12 km 180 h 17:07 CDT meteoblue
NEMS12 ინდოეთი 12 km 180 h 15:22 CDT meteoblue
NEMS10 სამხრეთ ამერიკა 10 km 180 h 17:13 CDT meteoblue
NEMS10 სამხრეთ აფრიკა 10 km 180 h 15:59 CDT meteoblue
NEMS8 ახალი ზელანდია 8 km 180 h 14:31 CDT meteoblue
NEMS8 იაპონია აღმოსავლეთ აზია 8 km 180 h 14:11 CDT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 13:27 CDT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 07:51 CDT meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM4 ცენტრალური ევროპა 4 კმ 72 სთ 12:43 CDT meteoblue
NMM12 ევროპა 12 კმ 180 სთ 14:03 CDT meteoblue
NMM18 სამხრეთ ამერიკა 18 კმ 180 სთ 16:08 CDT meteoblue
NMM18 სამხრეთ აფრიკა 18 კმ 180 სთ 14:31 CDT meteoblue
NMM18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18 კმ 180 სთ 15:05 CDT meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

ECWMF-IFS Global 30 km 144 h (@ 3 h) 14:50 CDT European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 12:42 CDT UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 13:16 CDT UK MET OFFICE
ICON7 ევროპა 7 km 120 h (@ 3 h) 11:31 CDT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 13:02 CDT Deutscher Wetterdienst
ICON2 გერმანია და ალპები 2.2 km 48 h 15:30 CDT Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 11:33 CDT NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 11:52 CDT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 17:04 CDT NOAA NCEP
NBM ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 180 h (@ 3 h) 17:34 CDT NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 17:34 CDT NOAA NCEP
NAM3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3 km 60 h 10:58 CDT NOAA NCEP
NAM5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5 km 60 h 12:24 CDT NOAA NCEP
NAM12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12 km 84 h (@ 3 h) 10:40 CDT NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 06:32 CDT NOAA NCEP
GEM2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 h 14:02 CDT Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 15:15 CDT Environment Canada
AROME2 საფრანგეთი 2 km 42 h 11:29 CDT METEO FRANCE
ARPEGE11 ევროპა 11 km 96 h 16:31 CDT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 11:39 CDT METEO FRANCE
COSMO-5M ცენტრალური ევროპა 5 km 72 h 14:31 CDT AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2I ცენტრალური ევროპა 2 km 48 h 14:56 CDT AM/ARPAE/ARPAP
HRMN5 ცენტრალური ევროპა 5 km 48 h 12:21 CDT KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 06:27 CDT Japan Meteorological Agency

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.

თავში დაბრუნება