შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეებში მიღებული მონაცემებით მოკლევადიანი გადამოწმებისთვის Épernex.

ამინდის მოდელების შედარება Épernex-თვის

ლურჯი ხაზები შეესაბამება პროგნოზებს გამოთვლილს სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის ამინდის მოდელების მიერ. ასევე, ნაჩვენებია ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზის წევრები, სადაც იგივე ამინდის მოდელი (GFS) გაშვებულია რამოდენიმეჯერ ოდნავ განსხვავებული საწყისი პირობებით, რათა ასახოს გაურკვევლობები პროგნოზის მოდელის წარმოებისათვის საჭირო დაკვირვებებში. GFS წევრები შემცირდნენ და გადახრა შესწორდა ადგილობრივ ამინდთან სესაბამისობაში, მონაცემები მაღალი რეზოლუციის მოდელებიდან ხელუხლებელია.

  • ზედა გრაფაში, ტემპერატურის პროგნოზი Épernex -თვის ნაჩვენებია ღია ცისფერი ფერის გამოყენებით სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის მოდელებისათვის და წითელი ფერით GFS ანსამბლის წევრებისთვის. შავი ხაზი წარმოადგენს ყველა პროგნოზის საშუალო ხაზს და ტეხილი ხაზი კი meteoblue-ს შეთანხმებულ პროგნოზს, როგორც ნაჩვენებია ჩვენ ამინდის პროგნოზში.
  • მეორე გრაფა აჩვენებს დაგროვებული ნალექის პროგნოზს, ეს არის სრული ოდენობა, რომელიც მოდის დღეიდან დროის ღერძზე ნაჩვენებ დრომდე. მეწამული ფერი გამოიყენება იმ დროის მისათითებლად, როდესაც მოდის ნალექი.
  • მესამე გრაფაში მოცემულია პროგნოზი ღრუბლების საფარის პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ სადაც, ღია ცისფერი ფერი გამოიყენება მაღალი რეზოლუციის ამინდის მოდელების, ხოლო მწვანე - GFS ანსამბლის წევრებისთვის.
  • მეოთხე გრაფა მიუთითებს ამინდის პროგნოზს, როგორც გამოთვლილია მაღალი რეზოლუციის მოდელებისა (ღია ცისფერი) და ანსამბლის ორგნოზის მიერ (მწვანე). ასევე, ნაჩვენებია ყოველდღიური ქარის მიმართულების შეჯამება ქარის ვარდის ფორმით. უფრო დიდი სეგმენტები მიუთითებენ, რომ ქარის მიმართულება უფრო სავარაუდო და ხშირია მთელი დღის განმავლობაში, ვიდრე მიმართულებების უფრო პატარა სეგმენტით. თუ თქვენ გაქვთ თანაბარი ზომის ბევრი სეგმენტი, ასეთ შემთხვევაში ქარის მიმართულების პროგნოზირება ძალზე არასაიმედოა. თუ არსებობს ორი განსაკუთრრებულად დაპირისპირებული მიმართულება, ეს ხშირად მითითებს თერმული ქარის ცირკულაციაზე, სადაც ქარი დღის განმავლობაში უბერავს სხვადასხვა მიმართულებიდან ვიდრე ღამით.

რატომ ვაჩვენებთ ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზსა და მულტი მოდელის პროგნოზს ერთდროულად?

ტრადიციული ანსამბლი (მაგ. GFS), გამოთვლილი იმავე პროგნოზის მოდელით, ხშირად ვერ აფასებს მერყეობას ამინდში პირველი 3-5 დღის განმავლობაში ამდენად, პროგნოზის სიზუსტე გადაჭარბებულია. უფრო მეტიც, ტრადიციული ანსამბლის მოდელი მუსაობს გაცილებით დაბალ რეზოლუციაზე, რითაც უგულებელყოფს ზოგიერთ ადგილობრივ ამინდის მოვლენას, რომლებიც შეიძლება დანახული იქნას მაღალი რეზოლუციის მოდელებში. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ტრადიციული ანსამბლის ყველა წევრს აქვს ალბათობა რომ იყვნენ სწორი (წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, რომელი იქნება უკეთესი). ეს ეწინააღმდეგება მაღალი ხარისხის მოდელებს, რომლებშიც ზოგიერთი უფრო უკეთეს პროგნოზს აკეთებს ვიდრე სხვები, ლოკაციისა და ამინდის პირობების გათვალისწინებით.


ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS4 ცენტრალური ევროპა 4 km 72 h 07:43 CET meteoblue
NEMS12 ევროპა 12 km 180 h 08:21 CET meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12 km 168 h 11:14 CET meteoblue
NEMS-8 ცენტრალური ამერიკა 12 km 180 h 10:59 CET meteoblue
NEMS12 ინდოეთი 12 km 180 h 08:59 CET meteoblue
NEMS10 სამხრეთ ამერიკა 10 km 180 h 10:27 CET meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h 09:50 CET meteoblue
NEMS8 ახალი ზელანდია 8 km 180 h 08:17 CET meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h 08:00 CET meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 18:37 CET meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 12:32 CET meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM4 ცენტრალური ევროპა 4 km 72 h 18:35 CET meteoblue
NMM12 ევროპა 12 km 180 h 07:59 CET meteoblue
NMM18 სამხრეთ ამერიკა 18 km 180 h 10:17 CET meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h 08:31 CET meteoblue
NMM18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18 km 180 h 09:06 CET meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 17:31 CET NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 17:44 CET NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 11:05 CET NOAA NCEP
NAM3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3 km 60 h 16:34 CET NOAA NCEP
NAM5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5 km 48 h 18:15 CET NOAA NCEP
NAM12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12 km 84 h (@ 3 h) 16:40 CET NOAA NCEP
ICON7 ევროპა 7 km 120 h (@ 3 h) 17:14 CET Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 07:10 CET Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Germany & Alps 2.2 km 27 h 17:33 CET Deutscher Wetterdienst
GEM2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 h 18:26 CET Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 07:13 CET Environment Canada
AROME2 საფრანგეთი 2 km 36 h 18:26 CET METEO FRANCE
ARPEGE11 ევროპა 11 km 96 h 07:59 CET METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 18:07 CET METEO FRANCE
HRMN5 ცენტრალური ევროპა 5 km 48 h 18:21 CET KNMI
HIRLAM11 ევროპა 11 km 48 h 19:31 CET KNMI
HIRLAM7 ევროპა 7 km 54 h 07:25 CET Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 18:18 CET UK MET OFFICE

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.