შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეების დაკვირვების მონაცემებთან ჩვენი მოკლევადიანი ვერიფიკაციით მესა-თვის.

ამინდის მოდელების შედარება მესა-თვის

ლურჯი ხაზები შეესაბამება პროგნოზებს გამოთვლილს სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის ამინდის მოდელების მიერ. ასევე, ნაჩვენებია ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზის წევრები, სადაც იგივე ამინდის მოდელი (GFS) გაშვებულია რამოდენიმეჯერ ოდნავ განსხვავებული საწყისი პირობებით, რათა ასახოს გაურკვევლობები პროგნოზის მოდელის წარმოებისათვის საჭირო დაკვირვებებში. GFS წევრები შემცირდნენ და გადახრა შესწორდა ადგილობრივ ამინდთან სესაბამისობაში, მონაცემები მაღალი რეზოლუციის მოდელებიდან ხელუხლებელია.

  • ზედა გრაფაში, ტემპერატურის პროგნოზი მესა -თვის ნაჩვენებია ღია ცისფერი ფერის გამოყენებით სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის მოდელებისათვის და წითელი ფერით GFS ანსამბლის წევრებისთვის. შავი ხაზი წარმოადგენს ყველა პროგნოზის საშუალო ხაზს და ტეხილი ხაზი კი meteoblue-ს შეთანხმებულ პროგნოზს, როგორც ნაჩვენებია ჩვენ ამინდის პროგნოზში.
  • მეორე გრაფა აჩვენებს დაგროვებული ნალექის პროგნოზს, ეს არის სრული ოდენობა, რომელიც მოდის დღეიდან დროის ღერძზე ნაჩვენებ დრომდე. მეწამული ფერი გამოიყენება იმ დროის მისათითებლად, როდესაც მოდის ნალექი.
  • მესამე გრაფაში მოცემულია პროგნოზი ღრუბლების საფარის პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ სადაც, ღია ცისფერი ფერი გამოიყენება მაღალი რეზოლუციის ამინდის მოდელების, ხოლო მწვანე - GFS ანსამბლის წევრებისთვის.
  • მეოთხე გრაფა მიუთითებს ამინდის პროგნოზს, როგორც გამოთვლილია მაღალი რეზოლუციის მოდელებისა (ღია ცისფერი) და ანსამბლის ორგნოზის მიერ (მწვანე). ასევე, ნაჩვენებია ყოველდღიური ქარის მიმართულების შეჯამება ქარის ვარდის ფორმით. უფრო დიდი სეგმენტები მიუთითებენ, რომ ქარის მიმართულება უფრო სავარაუდო და ხშირია მთელი დღის განმავლობაში, ვიდრე მიმართულებების უფრო პატარა სეგმენტით. თუ თქვენ გაქვთ თანაბარი ზომის ბევრი სეგმენტი, ასეთ შემთხვევაში ქარის მიმართულების პროგნოზირება ძალზე არასაიმედოა. თუ არსებობს ორი განსაკუთრრებულად დაპირისპირებული მიმართულება, ეს ხშირად მითითებს თერმული ქარის ცირკულაციაზე, სადაც ქარი დღის განმავლობაში უბერავს სხვადასხვა მიმართულებიდან ვიდრე ღამით.

რატომ ვაჩვენებთ ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზსა და მულტი მოდელის პროგნოზს ერთდროულად?

ტრადიციული ანსამბლი (მაგ. GFS), გამოთვლილი იმავე პროგნოზის მოდელით, ხშირად ვერ აფასებს მერყეობას ამინდში პირველი 3-5 დღის განმავლობაში ამდენად, პროგნოზის სიზუსტე გადაჭარბებულია. უფრო მეტიც, ტრადიციული ანსამბლის მოდელი მუსაობს გაცილებით დაბალ რეზოლუციაზე, რითაც უგულებელყოფს ზოგიერთ ადგილობრივ ამინდის მოვლენას, რომლებიც შეიძლება დანახული იქნას მაღალი რეზოლუციის მოდელებში. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ტრადიციული ანსამბლის ყველა წევრს აქვს ალბათობა რომ იყვნენ სწორი (წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, რომელი იქნება უკეთესი). ეს ეწინააღმდეგება მაღალი ხარისხის მოდელებს, რომლებშიც ზოგიერთი უფრო უკეთეს პროგნოზს აკეთებს ვიდრე სხვები, ლოკაციისა და ამინდის პირობების გათვალისწინებით.


ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS4 ცენტრალური ევროპა 4 km 72 h 11:50 MST meteoblue
NEMS12 ევროპა 12 km 180 h 12:44 MST meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12 km 168 h 15:28 MST meteoblue
NEMS-8 ცენტრალური ამერიკა 12 km 180 h 15:08 MST meteoblue
NEMS12 ინდოეთი 12 km 180 h 13:16 MST meteoblue
NEMS10 სამხრეთ ამერიკა 10 km 180 h 03:09 MST meteoblue
NEMS10 სამხრეთ აფრიკა 10 km 180 h 14:02 MST meteoblue
NEMS8 ახალი ზელანდია 8 km 180 h 12:27 MST meteoblue
NEMS8 იაპონია აღმოსავლეთ აზია 8 km 180 h 12:09 MST meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 11:27 MST meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 17:08 MST meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM4 ცენტრალური ევროპა 4 კმ 72 სთ 10:40 MST meteoblue
NMM12 ევროპა 12 კმ 180 სთ 12:01 MST meteoblue
NMM18 სამხრეთ ამერიკა 18 კმ 180 სთ 14:10 MST meteoblue
NMM18 სამხრეთ აფრიკა 18 კმ 180 სთ 12:29 MST meteoblue
NMM18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18 კმ 180 სთ 13:05 MST meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

ECWMF-IFS Global 30 km 144 h (@ 3 h) 12:51 MST European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 10:43 MST UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 11:17 MST UK MET OFFICE
ICON7 ევროპა 7 km 120 h (@ 3 h) 09:33 MST Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 11:05 MST Deutscher Wetterdienst
ICON2 გერმანია და ალპები 2.2 km 48 h 16:35 MST Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 09:33 MST NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 09:49 MST NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 15:03 MST NOAA NCEP
NBM ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 180 h (@ 3 h) 15:30 MST NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 17:30 MST NOAA NCEP
NAM3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3 km 60 h 08:59 MST NOAA NCEP
NAM5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5 km 60 h 10:24 MST NOAA NCEP
NAM12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12 km 84 h (@ 3 h) 08:39 MST NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 16:32 MST NOAA NCEP
GEM2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 h 12:01 MST Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 14:04 MST Environment Canada
AROME2 საფრანგეთი 2 km 42 h 09:31 MST METEO FRANCE
ARPEGE11 ევროპა 11 km 96 h 15:26 MST METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 09:50 MST METEO FRANCE
HRMN5 ცენტრალური ევროპა 5 km 48 h 16:22 MST KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 16:27 MST Japan Meteorological Agency

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.

თავში დაბრუნება