შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეების დაკვირვების მონაცემებთან ჩვენი მოკლევადიანი ვერიფიკაციით სან-ხოსე-თვის.

ამინდის მოდელების შედარება სან-ხოსე-თვის

ლურჯი ხაზები შეესაბამება პროგნოზებს გამოთვლილს სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის ამინდის მოდელების მიერ. ასევე, ნაჩვენებია ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზის წევრები, სადაც იგივე ამინდის მოდელი (GFS) გაშვებულია რამოდენიმეჯერ ოდნავ განსხვავებული საწყისი პირობებით, რათა ასახოს გაურკვევლობები პროგნოზის მოდელის წარმოებისათვის საჭირო დაკვირვებებში. GFS წევრები შემცირდნენ და გადახრა შესწორდა ადგილობრივ ამინდთან სესაბამისობაში, მონაცემები მაღალი რეზოლუციის მოდელებიდან ხელუხლებელია.

  • ზედა გრაფაში, ტემპერატურის პროგნოზი სან-ხოსე -თვის ნაჩვენებია ღია ცისფერი ფერის გამოყენებით სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის მოდელებისათვის და წითელი ფერით GFS ანსამბლის წევრებისთვის. შავი ხაზი წარმოადგენს ყველა პროგნოზის საშუალო ხაზს და ტეხილი ხაზი კი meteoblue-ს შეთანხმებულ პროგნოზს, როგორც ნაჩვენებია ჩვენ ამინდის პროგნოზში.
  • მეორე გრაფა აჩვენებს დაგროვებული ნალექის პროგნოზს, ეს არის სრული ოდენობა, რომელიც მოდის დღეიდან დროის ღერძზე ნაჩვენებ დრომდე. მეწამული ფერი გამოიყენება იმ დროის მისათითებლად, როდესაც მოდის ნალექი.
  • მესამე გრაფაში მოცემულია პროგნოზი ღრუბლების საფარის პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ სადაც, ღია ცისფერი ფერი გამოიყენება მაღალი რეზოლუციის ამინდის მოდელების, ხოლო მწვანე - GFS ანსამბლის წევრებისთვის.
  • მეოთხე გრაფა მიუთითებს ამინდის პროგნოზს, როგორც გამოთვლილია მაღალი რეზოლუციის მოდელებისა (ღია ცისფერი) და ანსამბლის ორგნოზის მიერ (მწვანე). ასევე, ნაჩვენებია ყოველდღიური ქარის მიმართულების შეჯამება ქარის ვარდის ფორმით. უფრო დიდი სეგმენტები მიუთითებენ, რომ ქარის მიმართულება უფრო სავარაუდო და ხშირია მთელი დღის განმავლობაში, ვიდრე მიმართულებების უფრო პატარა სეგმენტით. თუ თქვენ გაქვთ თანაბარი ზომის ბევრი სეგმენტი, ასეთ შემთხვევაში ქარის მიმართულების პროგნოზირება ძალზე არასაიმედოა. თუ არსებობს ორი განსაკუთრრებულად დაპირისპირებული მიმართულება, ეს ხშირად მითითებს თერმული ქარის ცირკულაციაზე, სადაც ქარი დღის განმავლობაში უბერავს სხვადასხვა მიმართულებიდან ვიდრე ღამით.

რატომ ვაჩვენებთ ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზსა და მულტი მოდელის პროგნოზს ერთდროულად?

ტრადიციული ანსამბლი (მაგ. GFS), გამოთვლილი იმავე პროგნოზის მოდელით, ხშირად ვერ აფასებს მერყეობას ამინდში პირველი 3-5 დღის განმავლობაში ამდენად, პროგნოზის სიზუსტე გადაჭარბებულია. უფრო მეტიც, ტრადიციული ანსამბლის მოდელი მუსაობს გაცილებით დაბალ რეზოლუციაზე, რითაც უგულებელყოფს ზოგიერთ ადგილობრივ ამინდის მოვლენას, რომლებიც შეიძლება დანახული იქნას მაღალი რეზოლუციის მოდელებში. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ტრადიციული ანსამბლის ყველა წევრს აქვს ალბათობა რომ იყვნენ სწორი (წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, რომელი იქნება უკეთესი). ეს ეწინააღმდეგება მაღალი ხარისხის მოდელებს, რომლებშიც ზოგიერთი უფრო უკეთეს პროგნოზს აკეთებს ვიდრე სხვები, ლოკაციისა და ამინდის პირობების გათვალისწინებით.


ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS4 ცენტრალური ევროპა 4 km 72 h 12:48 CST meteoblue
NEMS12 ევროპა 12 km 180 h 13:45 CST meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12 km 168 h 16:30 CST meteoblue
NEMS-8 ცენტრალური ამერიკა 12 km 180 h 16:03 CST meteoblue
NEMS12 ინდოეთი 12 km 180 h 14:27 CST meteoblue
NEMS10 სამხრეთ ამერიკა 10 km 180 h 16:16 CST meteoblue
NEMS10 სამხრეთ აფრიკა 10 km 180 h 14:56 CST meteoblue
NEMS8 ახალი ზელანდია 8 km 180 h 13:33 CST meteoblue
NEMS8 იაპონია აღმოსავლეთ აზია 8 km 180 h 13:13 CST meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 12:28 CST meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 18:08 CST meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM4 ცენტრალური ევროპა 4 კმ 72 სთ 11:41 CST meteoblue
NMM12 ევროპა 12 კმ 180 სთ 13:00 CST meteoblue
NMM18 სამხრეთ ამერიკა 18 კმ 180 სთ 15:07 CST meteoblue
NMM18 სამხრეთ აფრიკა 18 კმ 180 სთ 13:30 CST meteoblue
NMM18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18 კმ 180 სთ 14:02 CST meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

ECMWF-IFS Global 20 km 144 h (@ 3 h) 14:04 CST European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
ECMWF-ENS Global 30 km 360 h (@ 3 h) 15:42 CST European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 23:29 CST UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 12:23 CST UK MET OFFICE
ICON7 ევროპა 7 km 120 h (@ 3 h) 22:48 CST Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 12:15 CST Deutscher Wetterdienst
ICON2 გერმანია და ალპები 2.2 km 48 h 20:33 CST Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 22:33 CST NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 22:50 CST NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 14:58 CST NOAA NCEP
NBM ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 180 h (@ 3 h) 22:31 CST NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 23:30 CST NOAA NCEP
NAM3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3 km 60 h 21:49 CST NOAA NCEP
NAM5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5 km 60 h 23:22 CST NOAA NCEP
NAM12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12 km 84 h (@ 3 h) 21:36 CST NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 17:32 CST NOAA NCEP
GEM2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 h 13:25 CST Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 15:13 CST Environment Canada
AROME2 საფრანგეთი 2 km 42 h 22:18 CST METEO FRANCE
ARPEGE11 ევროპა 11 km 96 h 22:05 CST METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 22:34 CST METEO FRANCE
COSMO-5M ცენტრალური ევროპა 5 km 72 h 13:31 CST AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2I ცენტრალური ევროპა 2 km 48 h 13:56 CST AM/ARPAE/ARPAP
HRMN5 ცენტრალური ევროპა 5 km 48 h 23:22 CST KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 17:26 CST Japan Meteorological Agency
WRFAMS-7 სამხრეთ ამერიკა 7 km 168 h 13:43 CST CPTEC/INPE

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.

თავში დაბრუნება