შაბ კვი შაბ კვი
12-2 12-3 12-9 12-10
-4° -2° -2° -5° -9° -12° -9° -7° -7° -7° -6° -5° -4°
-8° -10° -4° -5° -8° -12° -14° -12° -9° -8° -8° -7° -6° -5°
პროგნოზირებადობა
60% 65% 50% 50% 65% 65% 50% 35% 25% 25% 20% 20% 15% 10%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 15% 50% 55% 15% 0% 5% 10% 25% 25% 20% 25% 30% 35%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Ávanuorri (Troms og Finnmark, ნორვეგია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება