კვი შაბ კვი შაბ
3-26 4-1 4-2 4-8
12° 14° 14° 13° 11° 10° 10° 11° 12° 10° 11° 11°
-2° 11° 10°
პროგნოზირებადობა
65% 60% 80% 50% 35% 45% 35% 30% 20% 20% 15% 10% 15% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
100% 35% 15% 30% 75% 95% 90% 90% 85% 60% 40% 65% 45% 35%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას ბერნკასტელ-კუუსი (რაინლანდ-პფალცი, გერმანია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება