შაბ კვი შაბ კვი
6-10 6-11 6-17 6-18
16° 17° 21° 24° 21° 21° 20° 24° 24° 24° 23° 24° 24° 25°
14° 12° 14° 16° 17° 16° 16° 16° 18° 18° 19° 19° 18° 19°
პროგნოზირებადობა
55% 45% 60% 45% 20% 20% 20% 15% 25% 30% 20% 20% 15% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
65% 70% 35% 25% 75% 70% 65% 60% 30% 35% 30% 40% 40% 35%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას ბუფალო (ნიუ-იორკის შტატი, აშშ) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება