შაბ კვი შაბ კვი
10-7 10-8 10-14 10-15
17° 18° 19° 19° 15° 13° 17° 18° 15° 15° 15° 14° 14° 13°
11° 10° 13° 11° 10°
პროგნოზირებადობა
70% 80% 75% 45% 20% 30% 30% 20% 15% 30% 20% 10% 10% 25%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
5% 10% 15% 40% 40% 20% 25% 30% 35% 25% 30% 45% 40% 30%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას კოტბუსი (ბრანდენბურგი, გერმანია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება