კვი შაბ კვი შაბ
2-5 2-11 2-12 2-18
24° 26° 24° 23° 25° 27° 25° 23° 21° 22° 23° 24° 24° 26°
12° 14° 14° 11° 11° 12° 12° 10° 10° 10° 11° 12° 12° 13°
პროგნოზირებადობა
95% 90% 90% 90% 90% 85% 70% 65% 65% 70% 65% 60% 55% 55%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას ნიუ-დელი (National Capital Territory of Delhi, ინდოეთი) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება