შაბ კვი შაბ კვი
6-3 6-4 6-10 6-11
34° 38° 37° 35° 35° 36° 33° 33° 32° 32° 33° 32° 32° 32°
26° 28° 29° 29° 29° 29° 28° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27°
პროგნოზირებადობა
85% 80% 65% 55% 55% 45% 40% 35% 35% 40% 45% 30% 30% 40%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 10% 25% 30% 35% 40% 65% 60% 65% 65% 65% 60% 60% 45%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას ჰონგ-კონგი (Central and Western District, ჰონკონგი) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება