შაბ კვი შაბ კვი
2-4 2-5 2-11 2-12
-2° -2° -5° -2° -3° -2° -5° -3° -3° -3° -4° -4° -4° -4°
-4° -5° -10° -11° -7° -6° -10° -10° -8° -8° -8° -9° -10° -9°
პროგნოზირებადობა
60% 60% 55% 65% 40% 25% 25% 50% 35% 15% 15% 25% 15% 15%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
60% 100% 90% 20% 75% 80% 75% 30% 30% 40% 45% 40% 35% 40%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Bāyder (Kurdistan Province, ირანი) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება