შაბ კვი შაბ კვი
12-3 12-4 12-10 12-11
31° 34° 22° 21° 22° 16° 18° 23° 25° 21° 20° 21° 20° 21°
12° 17° 13° 12° 10° 15° 13° 11° 11° 12° 11°
პროგნოზირებადობა
85% 80% 50% 45% 55% 60% 70% 60% 30% 5% 10% 20% 15% 25%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 0% 60% 75% 10% 10% 0% 5% 25% 60% 60% 35% 45% 35%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Bacchus Marsh (State of Victoria, ავსტრალია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება