შაბ კვი შაბ კვი
12-16 12-17 12-23 12-24
-3° -2° -0° -1° -1° -2° -2° -1° -1° -1° -1° -1°
პროგნოზირებადობა
80% 70% 50% 35% 35% 50% 30% 40% 45% 45% 45% 30% 25% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 5% 65% 65% 50% 35% 20% 20% 10% 5% 20% 30% 25% 30%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Braşov (Braşov, რუმინეთი) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება